SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Aanpak steenmarter in weidevogelgebied succesvol

Aanpak steenmarter in weidevogelgebied succesvol

Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar rondom Aldeboarn steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om negentien steenmarters: vijftien mannetjes en vier vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Daardoor zijn er in dit gebied fors meer grutto- en kievitkuikens uit het ei gekomen dan voorgaande twee jaren.

Het wegvangen en doden van de steenmarters bij Aldeboarn, gebeurt om de weidevogels te beschermen. In 2019 kwamen er fors meer kuikens uit het ei dan in 2017 en 2018. Ondanks dat er een vos en een steenmarter in het gebied aanwezig waren, is 74% van de nesten in het gebied uitgekomen. In 2017 was dit nog 39%. Van de 107 gemonitorde nesten werden er 28 leeggegeten. In slechts twee gevallen gebeurde dat door een steenmarter. Het wegvangen en doden van steenmarters in het gebied, lijkt een kansrijke maatregels om weidevogels te beschermen. Het leidde tot aanzienlijk meer kans voor weidevogelkuikens om uit het ei te komen. Dit draagt bij aan het in stand houden van weidevogels zoals de grutto en de kievit.

Uitbreiding proef

De proef met het vangen van steenmarters wordt in 2020 uitgebreid naar nog zeven locaties. Hiermee wordt nagegaan of het vangen van steenmarters ook in deze weidevogelgebieden leidt tot meer kans voor weidevogelkuikens. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat de steenmarter in deze gebieden vaak weidevogelnesten leeghaalt.

Monitoring

Ook wordt volgend jaar de monitoring van weidevogelnesten uitgebreid. De provincie stelt nog vijftig wildcamera’s beschikbaar aan de agrarische collectieven die de monitoring uitvoeren. Met de wildcamera’s kan in de gaten gehouden worden of weidevogelnesten worden leeggehaald en of dat gebeurt door bijvoorbeeld een steenmarter of vos. Ook worden vijf steenmarters voorzien van een GPS zender. Daarmee wordt hun leefgebied in kaart gebracht.

Tussen 2017 en 2019 werden in de provincie Fryslân en Groningen al circa 1000 nesten gevolgd met behulp van wildcamera’s. Het aantal kuikens dat uit het ei kwam loopt erg uiteen in de onderzochte gebieden. Van 21% tot meer dan 80%. Per gebied verschilt het dier dat de nesten leeghaalt.