SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  CBS De Opdracht in Ureterp opnieuw 'excellente' school

CBS De Opdracht in Ureterp opnieuw 'excellente' school

Christelijke basisschool De Opdracht in Ureterp heeft maandag opnieuw het predicaat ‘excellent’ gekregen. Een jurylid van ‘Excellente Scholen’ reikte de prijs uit. In 2016 was De Opdracht ook al een ‘excellente school’.

In 2018 kregen Integraal Kindcentrum Sint Michaël in Harlingen en openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost het predicaat ‘Excellent’. Scholen mogen het predicaat in principe drie jaar voeren. In totaal kregen 62 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2019.

Het betekent dat er op dit moment 190 scholen of schoolsoorten zichzelf ‘excellent’ mogen noemen (wanneer je ook 2017 en 2018 meetelt). Het predicaat is een erkenning van de Onderwijsinspectie voor scholen die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. De jury vond dat De Opdracht ‘onderwijs met een breed aanbod’ heeft, waarbij ‘eigen ontwikkeling en betrokkenheid van kind én leerkracht centraal staan’.

Scholen melden zich zelf aan om beoordeeld te worden. Dit jaar deden 67 scholen dit. Hun profielen zijn beoordeeld door de jury en uiteindelijk hebben 62 scholen het predicaat dus ook daadwerkelijk gekregen.

In Friesland is er de laatste jaren niet veel animo voor de uitverkiezing. In 2019 deed geen enkele middelbare school mee en meldden slechts een paar basisscholen zich aan.

Bron: LC.nl