SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  CDA Fryslân vraagt provincie om duidelijkheid over verkeersslachtoffers door alcoholgebruik in Fryslân

CDA Fryslân vraagt provincie om duidelijkheid over verkeersslachtoffers door alcoholgebruik in Fryslân

De CDA statenfractie in Fryslân wil dat er, naast de reguliere uitgaanscentra, meer alcoholcontroles plaatsvinden op plaatsen waar drank geschonken en gedronken wordt, zoals bij sportkantines.

CDA woordvoerder Rendert Algra, zelf oud politieagent: “Foaral it fergrutsjen fan’e pakkâns is in wichtich middel om it gebrûk fan alkohol en oare drugs yn it ferkear tsjin te gean.”

Uit landelijke cijfers blijkt dat er in het verkeer meer dodelijke slachtoffers vallen door het gebruik van alcohol. De CDA fractie is benieuwd of deze landelijke tendens ook geldt voor de Friese praktijk, en stelt daarover vragen aan de provincie.

Algra: “Wy meitsje ús grutte soargen oer dizze untwikkeling en wolle fan it kolleezje witten wat de Fryske sifers binne at it giet om ûngelokken wêrby alkohol of miskien sels in tanimmend kombinaasjegebrûk alkohol en oare drugs yn it spul is. Dêrneist wolle wy witte wat de Provinsje en de plysje deroan dogge, yn it ramt fan sa min mooglik ferkearsslachtoffers, om it gebrûk fan alkohol en oare drugs yn it ferkear te beheinen.”