SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Driekwart van Friese jeugd vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden

Driekwart van Friese jeugd vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden

Nadat vorig jaar verkopers van vuurwerk al verplicht werden om een vuurwerkbril mee te geven, blijkt nu dat meer dan tweederde (77%) van de jongeren in Friesland, tussen de 10 en 18 jaar oud, vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden. 

Dit en meer komt naar voren in het vuurwerkonderzoek dat in opdracht van Pearle Opticiens is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Voor het zesde jaar op rij stelt Pearle Opticiens 70.000 vuurwerkbrillen beschikbaar voor volwassenen en kinderen via hun ruim 335 winkels en verstrekken ze vuurwerkbrillen aan ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties en oogspecialisten. De vuurwerkbril is voor iedereen gratis op te halen tussen 12 en 31 december bij o.a. de Pearle vestiging in Drachten.

Verdeeldheid onder jeugd in Friesland 

Hoewel vuurwerk door de jeugd in Friesland als ‘mooi’ wordt bestempeld (54%), geeft een derde (30%) aan het ‘gevaarlijk’ te vinden. Een kwart van de jongeren in Friesland (23%) probeert alles wat met vuurwerk te maken heeft te vermijden. Daartegenover staat een groep die wel eens illegaal vuurwerk afsteekt (24%) en vuurwerk opraapt wat niet is afgegaan (24%). Eén centrale plek om vuurwerk af te steken wordt door meer dan de helft (61%) van de Friese ondervraagden niet gewaardeerd. Liever steken ze het vuurwerk op straat af met hun familie. Driekwart (72%) van de ondervraagden vindt het wel goed dat er vuurwerkvrije zones zijn. Er is overigens een kleine groep (14%) die zich niet aan de vuurwerkvrije zones wil houden. Daar staat tegenover dat één op de drie jongeren in Friesland (29%) voor een landelijk vuurwerkverbod is. 

Vuurwerk kijken gevaarlijker dan afsteken 

Inmiddels zet al bijna de helft (42%) van de jongeren in Friesland een vuurwerkbril op wanneer zij zelf vuurwerk afsteken. Opvallend, wanneer een ander vuurwerk afsteekt, zet slechts een kwart (23%) de vuurwerkbril op. Cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) tonen aan dat meer dan de helft van het oogletsel veroorzaakt wordt door vuurwerk van een ander. Jaarlijks lopen in Nederland meer dan 150 personen oogletsel op, waarvan 10% permanent blind wordt. Maar liefst één op de vier (24%) jongeren in Nederland in de leeftijd van tien tot achttien jaar is of kent iemand die een ongeluk heeft gehad door vuurwerk van een ander.

Verplichting vuurwerkbril 

Driekwart (77%) van alle ondervraagden uit Friesland vindt dat de bril verplicht moet worden, kan te maken hebben met het feit dat een kwart (26%) van de jeugd zich schaamt om een vuurwerkbril te dragen en tweederde (64%) het moet dragen van hun ouders. Bijna één derde (34%) geeft aan dat een vuurwerkbril iets is voor kleine kinderen.

Peter Beekman, Retail Operations Manager bij Pearle Nederland: “Al zestig jaar staan wij klaar voor alle ogen in Nederland. Daarom willen we ook tijdens Oud en Nieuw onnodig oogletsel door vuurwerk voorkomen. We zijn al goed op weg, we streven ernaar dat het dragen van een vuurwerkbril de norm wordt en we verwachten dat onze 70.000 vuurwerkbrillen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.” 

Meningen peilen onder Nederlands publiek 

Om op een sympathieke manier aandacht te vragen voor oogveiligheid werkt Pearle Opticiens ook dit jaar weer samen met bekende Nederlanders. Presentatrice Nicolette Kluijver peilt de kennis van haar volgers via social media. Youtuber Kalvijn toont zijn jonge volgers het goede voorbeeld door in één van zijn video’s een vuurwerkbril te dragen.