SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Eerste Provinciale Statenvergadering op digitale wijze

Eerste Provinciale Statenvergadering op digitale wijze

In verband met de afgekondigde maatregelen door het kabinet met betrekking tot het coronavirus, zijn alle fysieke bijeenkomsten van Provinciale Staten in april afgelast. Echter dankzij het ‘spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming’ kan de Provinciale Statenvergadering op 22 april tóch doorgaan, en wel op digitale wijze.

Op 27 maart heeft de Ministerraad ingestemd met het spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming. Het doel hiervan is om provincies, waterschappen en gemeenten tijdelijk de optie te bieden om zowel digitaal te vergaderen als digitaal besluiten te nemen. Dit houdt in dat er ook gestemd gaat worden. In de voorgaande vergaderingen beschikte men alleen bij fysieke aanwezigheid over stemrecht.

Digitale commissievergadering
De invulling van de Provinciale Statenvergadering gaat uiteraard wel op een andere manier verlopen. Zo zal er voorafgaand op vrijdag 10 april om 15.00 uur een digitale commissievergadering plaatsvinden over Gastvrij Fryslân 2028. Burgers kunnen hierbij als inspreker aan deelnemen. Het definitieve besluit over dit bespreekpunt wordt genomen tijdens de digitale Statenvergadering van 22 april.