SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Eind dit jaar besluit over plannen Skieding

Eind dit jaar besluit over plannen Skieding

img

Het veiliger maken van De Skieding (N358) tussen de A7 (Frieschepalen) en Surhuisterveen komt dichterbij. De provincie Fryslân neemt tijd om de zienswijzen die zijn ingediend op het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan zorgvuldig te behandelen. Dat geldt ook voor de lopende gesprekken over het verwerven van grond en vastgoed.  

Gedeputeerde Staten hebben besloten het inpassingsplan in december 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten. In dit plan legt de provincie de wijzigingen in de huidige bestemmingen vast en wat er aan de weg moet gebeuren. Om verkeersmaatregelen aan de N358 uit te kunnen voeren, moet de bestemming van de gronden aangepast worden. Hiervoor is een Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan opgesteld dat van 13 februari t/m 26 maart 2020 ter inzage heeft gelegen. 

Omdat het gebied van het project De Skieding zowel de provincie Fryslân als de provincie Groningen doorkruist, is ook voor het Groninger gebied zo’n plan gemaakt. Deze plannen worden eind dit jaar in beide provincies behandeld en vastgesteld. In totaal zijn er acht zienswijzen ingediend. Deze worden de komende tijd behandeld en opgenomen in een reactienota. 

De vaststelling van het provinciaal inpassingsplan maakt het mogelijk de Skieding aan te pakken. Om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, zijn er plannen gemaakt om ovondes aan te leggen en bochten flauwer te maken. Hiervoor werken de provincies Fryslân en Groningen nauw samen met de gemeenten Westerkwartier, Achtkarspelen en Smallingerland.

foto: de Skieding