SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Fietsen steeds belangrijker in ZO-Friesland

Fietsen steeds belangrijker in ZO-Friesland

De vijf zuidoostelijke gemeenten in Friesland hebben gezamenlijk plannen uitgewerkt om fietsen in de regio aantrekkelijker te maken. Speerpunten hierin zijn het verbeteren van bestaande fietsroutes en het aanleggen van meer fietspaden.

Meest opvallende ambitie is de realisatie van een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Met de aanpassingen worden belangrijke locaties, bijvoorbeeld werk-, onderwijs- en OV-locaties, beter met elkaar verbonden. De fiets wordt hiermee een grotere concurrent van de auto, waarbij de hoop is dat inwoners vaker de fiets pakken.

“De afstanden zijn relatief kort in onze regio” aldus wethouder Libbe de Vries van de gemeente Opsterland. “Fietsen is een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Een stevig fietsnetwerk is essentieel voor een goed leefklimaat. Het is daarom belangrijk dat we de komende jaren deze stappen zetten.”

Snelfietsroute

De snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten zorgt voor een zo direct mogelijke verbinding tussen de twee plaatsen. Ook voor recreatief gebruik is deze snelfietsroute een aanwinst. Dit fietspad is, na de snelfietsroute Drachten – Ureterp, de tweede in de zuidoostelijke regio.

Voor elke gemeente zijn verbeteringen in beeld gebracht die fietsen aantrekkelijker maakt. Zoals het verbreden van fietspaden, het toevoegen van rode fietsstroken op wegen waar ook auto’s rijden en het aanleggen van vrijliggende fietspaden.

De ambitie van de vijf gemeenten past in het plan ́Fiets!mpuls en Snelfietsroutes‘ van de provincie Fryslân. De vijf gemeenten hebben bij de provincie aangegeven graag in gesprek te gaan over projecten die passen in deze bijdrageregeling.

Bron: Drachstercourant.nl