SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Fryslân yn Ferbining verbindt tijdens coronacrisis

Fryslân yn Ferbining verbindt tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis dreigen kwetsbaren en ouderen in een sociaal isolement terecht te komen. De provincie Fryslân start daarom deze week met een nieuw initiatief: Fryslân yn Ferbining. Doel is om inwoners die afhankelijk zijn van hulp te verbinden aan instanties die steun bieden.

Gedeputeerde Hoogland: “De corona-krisis hat in grutte ympakt op de leefberens yn ús provinsje. Op de webside Fryslân yn Ferbining kinne ynwenners mei in helpfraach  lêze wêr’t se terjochte kinne. Dêrmei wolle wy de mienskip bemoedigje en minsken fierder helpe yn dizze drege tiid.” 

Ook voor ondernemers

De campagne is ook gericht op ondernemers. Veel Friese bedrijven worden getroffen door de coronacrisis. Regelingen en acties voor bedrijven zijn terug te vinden op Fryslân yn Ferbining. In de loop van de komende weken zullen meer thema’s en doelgroepen bij de campagne aansluiten. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/fryslanynferbining.