SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Gemeente Smallingerland verlengt het messenverbod met een jaar

Gemeente Smallingerland verlengt het messenverbod met een jaar

Vanaf 1 september 2020 gold er een aanwijsbesluit voor een veiligheidsrisicogebied in het centrum van Drachten. Dit aanwijsbesluit gold in eerste instantie voor een jaar. Het gaat om het gebied: de Noorderbuurt, Houtlaan, Noorderdwarsstraat, Zuiderdwarsstraat, Berglaan, Museumplein en Zuiderbuurt. Binnen dit gebied gold in dezelfde periode ook een messenverbod.

De burgemeester van Smallingerland is verantwoordelijk voor de portefeuille openbare orde en veiligheid en kan vanuit die rol een veiligheidsrisicogebied aanwijzen binnen zijn gemeente. In het eerste kwartaal van 2020 hebben zich diverse incidenten voorgedaan binnen dit gebied, waarmee de openbare orde in Drachten is verstoord. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en heeft een negatief effect op het gevoel van veiligheid. Dat heeft de burgemeester destijds doen besluiten om over te stappen op het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. De officier van justitie kan met dit aanwijsbesluit de politie opdracht geven om binnen dat gebied preventief te fouilleren. Vanaf maart 2020 tot en met het voorjaar van 2021 is, als gevolg van de coronapandemie, de samenleving voor een groot gedeelte stil komen te staan. We hebben te maken gehad met een avondklok en ook de horeca is voor langere tijd gesloten geweest. Een goede evaluatie van de ingezette maatregelen heeft als gevolg van de coronapandemie niet plaats kunnen vinden.

Nu lijken de coronamaatregelen langzaam afgeschaald te worden. De incidenten met (steek)wapens laten ondanks de coronamaatregelen echter nog steeds een zorgelijk beeld zien. Dat is reden voor de burgemeester, in overleg met de gezagsdriehoek, om het aanwijsbesluit veiligheidsrisicogebied en het messenverbod, zoals ingegaan op 1 september 2020 met een jaar te verlengen.