SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Herkansing voor Smallingerland

Herkansing voor Smallingerland

img

De gemeente Smallingerland kan in 2021 onder preventief financieel toezicht van de provincie komen. Dit komt doordat er structurele tekorten in de gemeentebegroting zitten. Het tekort in 2021 is € 85.000. De gemeente krijgt tot en met 15 december a.s. de tijd om de begroting aan te passen. 

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Het tekort is klein voor zo’n grote gemeente. Daarom bieden wij de gemeente de mogelijkheid om de begroting nog te herstellen. Het aanvullende besluit dat hiervoor nodig is, zullen wij als toezichthouder ook weer controleren.” 

Twee taakstellingen niet goed onderbouwd
De provincie heeft als toezichthouder de door de gemeenteraad vastgestelde begroting getoetst aan de geldende regels. Dit is de begroting inclusief de in de gemeenteraad aangenomen amendementen. In de Begroting 2021 van de gemeente Smallingerland zijn twee taakstellingen opgenomen die niet nader zijn onderbouwd en daarom niet goedgekeurd kunnen worden door de toezichthouder. Het gaat om een bezuiniging op het sociaal domein van € 3.000.000 en een stelpost voor de organisatiekosten van € 1.000.000. Taakstellingen en bezuinigingen in een begroting moeten reëel en concreet zijn. Doordat deze beide niet aan die eis voldoen, worden deze gecorrigeerd door de provincie als toezichthouder en ontstaat er een tekort.

 Financieel toezicht

Gedeputeerde Staten van provincie zijn verantwoordelijk voor het financieel toezicht op de gemeenten. Als de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de financiële positie door de provincie als voldoende wordt beoordeeld dan valt een gemeente onder het reguliere, ''repressief toezicht'' (achteraf). Preventief toezicht wordt ingesteld, als de termijn van inzending wordt overschreden en/of de begroting financieel niet in evenwicht is. Dit is een strenge vorm van toezicht, waarbij niet alleen de begroting door de provincie moet worden goedgekeurd, maar ook begrotingswijzigingen ter goedkeuring ingezonden moeten worden naar de Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten nemen uiterlijk 15 december 2020 een besluit over de toezichtsvorm van de andere gemeenten.