SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  IMF-subsidie voor 29 projecten in Noordoost Fryslân

IMF-subsidie voor 29 projecten in Noordoost Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 29 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna € 1,4 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

 Een van de projecten die geld krijgt is De Stichting Kleding- en Speelgoedbank. De stichting is er voor inwoners van Tytsjerksteradiel met een laag inkomen. Gedoneerde goederen krijgen hier een tweede leven. Naast de uitgifte van kleding en speelgoed is behoefte aan ontmoeting en het opzetten van activiteiten en projecten gericht op talentstimulering, voorlichting en preventie. Het realiseren van een ontmoetingsruimte zorgt hier op een laagdrempelige manier voor. De bijdrage vanuit het IMF is € 8.000. het project kost € 20.000.

Iepen Mienskipsfûns

In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf. Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noordoost en Noardwest Fryslân.