SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  In 2028 profiteren Friezen van slimme groei toerisme

In 2028 profiteren Friezen van slimme groei toerisme

Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is één van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. Dit is de essentie van de Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Provinciale Staten besluiten op 22 april over deze nota. 

‘’Meer groei van recreatie en toerisme, maar op een slimme manier zodat Fryslân ervan profiteert. Dat is ons doel’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. De provincie zet daarvoor de komende jaren in op zeven opgaven. Dit zijn: slimme groei, toekomstbestendige banen, destinatiemanagement, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, complete dagrecreatieve netwerken en toeristische data. Deze opgaven zijn opgesteld met de Toerisme Alliantie Friesland, waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd, en de brancheorganisaties. 

Op 18 december 2019 is de startnotitie Gastvrij Fryslân vastgesteld door Provinciale Staten. Er is gekozen voor variant 3: slimme groei met een plus op marketing en op het benutten van koppelkansen. Hiervoor is ruim 23 miljoen euro beschikbaar. In de beleidsnota is per opgave aangegeven welke kansen er zijn. In het uitvoeringsprogramma wordt dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma wordt naar verwachting in mei 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.