SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Korte raadsvergadering op dinsdag 7 april 2020

Korte raadsvergadering op dinsdag 7 april 2020

De gemeenteraad van Smallingerland houdt op dinsdag 7 april een korte gemeenteraadsvergadering. Eerder werd, in verband met de Coronacrisis, besloten om de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad te annuleren. Echter liggen er nog een aantal raadsvoorstellen die aan de orde zijn geweest in De Ronde Tafel van 10 maart jl. Om te voorkomen dat deze voorstellen nog langer moeten blijven liggen wordt er een raadsvergadering georganiseerd op dinsdag 7 april a.s. om 20.00 uur. 

Procedure en regelgeving 

Om de vergadering te organiseren houdt de gemeenteraad Smallingerland rekening met de geldende maatregelen in verband met Corona. De Gemeentewet schrijft voor dat er een minimum aantal raadsleden vereist is om de vergadering te kunnen openen en besluiten te nemen. Voor Smallingerland is dit aantal 16 raadsleden. Echter gelet op de maatregelen in het verband met Corona wordt het niet wenselijk geacht om met zoveel mensen samen te komen. Door het houden van een korte raadsvergadering op maandag 6 april a.s., waarbij geen raadsleden aanwezig zullen zijn, kan een nieuwe vergadering worden belegd op 7 april a.s. waarbij maar een beperkt aantal raadsleden aanwezig hoeft te zijn. In die raadsvergadering kan de gemeenteraad dan rechtsgeldige besluiten nemen. Door de raadsleden is afgesproken de raadsvoorstellen als hamerstukken te behandelen. 

Publieke tribune gesloten 

De publieke tribune in de raadzaal is, in verband met de Coronacrisis, voor zowel belangstellenden als de pers, gesloten. Wel worden de vergaderingen live uitgezonden via https://smallingerland.raadsinformatie.nl/ . Daar vindt u ook de agenda, de raadsvoorstellen en de achterliggende vergaderstukken. 

Digitaal vergaderen 

Op dit moment laat de gemeenteraad uitzoeken hoe de gemeenteraad digitaal kan vergaderen. Daarnaast werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een spoedwet waardoor het straks ook mogelijk is voor de gemeenteraad om digitaal te kunnen besluiten. Dan hoeft de gemeenteraad niet meer fysiek bij elkaar te komen om besluiten te nemen.