SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Lezing in Filosofisch Café Drachten over integer handelen

Lezing in Filosofisch Café Drachten over integer handelen

Op dinsdag 25 februari houdt dr. Jacquelien Rothfusz een lezing onder de titel: Normatieve perspectieven op verbondenheid: zorgethiek en Ubuntu.

Hoe kunnen we als mensen integer handelen in de wereld waarin we leven? In de loop van de geschiedenis hebben verschillende filosofen over deze vraag nagedacht en zij zijn tot verschillende antwoorden gekomen. In de Westerse filosofie zijn drie verschillende perspectieven dominant: de beginselethiek, de gevolgenethiek en de deugdenethiek. In al deze perspectieven wordt gestreefd naar autonome rationele keuzes. Er zijn echter ook benaderingen binnen de ethiek die meer oog hebben voor de verbondenheid tussen mensen. In deze lezing wordt ingegaan op een feministisch alternatief: de zorgethiek. Een normatieve theorie die een aanvulling wil geven op het ideaal van het autonome individu. Mensen zijn altijd in diverse relaties verbonden met elkaar en de aard van die relaties maakt uit welke zorg ze elkaar zouden moeten bieden. Daarnaast wordt een Afrikaans alternatief voor de Westerse normatieve theorieën besproken: Ubuntu. Dit is een eeuwenoude manier van denken, die eertijds veel bekendheid heeft gekregen door Nelson Mandela en bisschop Tutu. Ubuntu benadrukt niet alleen de verbondenheid met naasten, maar ook met vreemdelingen, andere generaties en met de natuur. In het Zuid-Afrika na de Apartheid hielp deze filosofie om mensen weer met elkaar te verzoenen. Wellicht kunnen deze theorieën ons inspireren bij morele keuzes.         

Jacquelien Rothfusz (1955) is hogeschooldocent aan de Hanzehogeschool. Zij promoveerde in 2017 aan de faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “Potensia. Denkgereedschappen voor het werk met marginale groepen”, een onderzoek naar normaliserende macht en tegenmacht aan de hand van een casus van multiproblem-Caribische Nederlanders in Groningen. Haar meest recente boeken zijn: Ethiek in de psychologie (3e editie 2019) en Ethiek in sociaal werk (3e editie 2017).

 Zie voor meer inlichtingen: www.filosofischcafedrachten.nl


foto: dr. Jacquelien Rothfusz (gemaakt door Sylvia Germes)