SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Minder besmettingen, aandeel vakantiegangers stijgt

Minder besmettingen, aandeel vakantiegangers stijgt

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân daalde in een week van 834 naar 587 Het is de tweede daling op rij. Wekelijks keren mogelijk tot honderd Friezen met een besmetting terug uit het buitenland. Vanaf zondag 8 augustus gelden landelijke nieuwe regels voor terugkeer naar Nederland.

Het aantal nieuwe besmettingen daalde de afgelopen week in alle leeftijdsgroepen. Er testten 25 zeventigplussers positief, tegen vorige week 37. Het aantal coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen daalt. Momenteel liggen elf personen op de COVID-afdelingen en vijf op de ic. Ook in de ouderenzorg daalde het aantal besmettingen. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten de afgelopen zeven dagen 26 mensen positief, onder wie 13 bewoners. Een week eerder waren hier 40 besmettingen (18 bewoners). In de Thuiszorg raakten acht mensen besmet, onder wie zes cliënten. Een week eerder waren dit zeventien personen onder wie zeven cliënten.

Nederland heeft extra maatregelen genomen om te voorkomen dat vakantiegangers het virus meenemen naar huis. Vanaf zondag 8 augustus is een coronabewijs nodig bij terugkeer uit een EU-land met een geel reisadvies. Wie volledig is gevaccineerd of hersteld is van corona, kan bij de grens de CoronaCheck-app hiervoor gebruiken. Andere reizigers moeten zich in het buitenland laten testen. Een PCR-test is 48 uur geldig, een antigeen-sneltest 24 uur. Gevaccineerden kunnen het virus ook meenemen. Hen wordt geadviseerd na terugkeer uit het buitenland een zelftest te doen. Wie buiten de EU in een hoogrisicoland is geweest moet bij terugkeer tien dagen in quarantaine. Deze periode kan worden ingekort door op de vijfde dag na terugkeer een coronatest bij de GGD te doen.

De afgelopen week gaven 103 positief geteste Friezen aan dat zij hun besmetting mogelijk in het buitenland hebben opgelopen. De helft van de positief geteste terugkeerders had klachten. De grootste groep was in Frankrijk of Griekenland geweest. Ook de twee weken ervoor kwamen rond de 100 mensen met een besmetting terug van vakantie of een andere buitenlandse reis. In het begin van de zomer werd het virus vooral door jongeren mee teruggenomen uit Spanje en Portugal. Vorig jaar september zorgde terugkeer van vakanties voor de tweede coronagolf. Zo’n golf aan besmettingen wordt vanwege de vaccinaties nu niet verwacht.

De afgelopen week zijn 20.488 vaccinaties gezet, tegen 24.399 vorige week, een daling van bijna 4000. Een week eerder waren er ruim 15.000 minder prikken gezet. De daling komt doordat veel mensen al gevaccineerd zijn. In totaal zijn nu 631.778 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 290.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners van Fryslân in aanmerking voor een vaccin. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 75 tot 85 procent van de Friezen een eerste prik heeft gehaald.

In de nieuwe fase van het vaccineren worden specifieke doelgroepen benaderd. Om arbeidsmigranten te kunnen bereiken zoekt GGD Fryslân contact met bedrijven en uitzendbureaus. De werknemers die langer dan een maand in Nederland verblijven, komen in aanmerking voor vaccinatie. De GGD stelt speciale priklijnen beschikbaar met onder meer extra voorlichting. Voor vragen en aanmeldingen kunnen bedrijven terecht bij GGD Fryslân via 088-2299333.

In Dokkum, Franeker, Koudum en Appelscha is prikken zonder afspraak nog één week mogelijk. Daarna gaan deze locaties dicht. Afgelopen week maakten 556 mensen gebruik van prikken zonder afspraak. Eerder waren dit 725 en 1061 per week. Na de sluiting van vier kleinere vaccinatielocaties wordt het afspraakloos prikken meteen mogelijk gemaakt in de overblijvende locaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Twee daarvan, Drachten en Heerenveen, sluiten per 31 oktober de deuren. Leeuwarden en Sneek houden in elk geval tot 31 december een vaccinatielocatie.

De vaccinatiebus blijft mensen de mogelijkheid bieden een prik dicht bij huis te halen. Tot in oktober zijn al locaties ingepland. Komende week keert de bus terug op plaatsen voor een tweede prik op afspraak. Voor een eerste prik – zonder afspraak - staat de bus in augustus in Damwoude (de 18e),  Jubbega (de 24e), Heerenveen (de 25e) en in Smallingerland (30 augustus).

De afgelopen week zijn 4481 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder  waren dit 5558. In totaal zijn nu 497.492 monsters afgenomen. De 587 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 48.515.

In de afgelopen zeven dagen zijn vijf ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren dit zeven respectievelijk één.

 

Gemeenten

Alleen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân waren de afgelopen zeven dagen meer nieuwe besmettingen dan in de week ervoor. Grootste dalers waren Achtkarspelen, Ameland en Harlingen met een afname van meer dan 60 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 98 (145), Súdwest-Fryslân 81 (140), Heerenveen 67 (75), De Fryske Marren 56 (75), Waadhoeke 50 (79), Smallingerland 48 (54), Noardeast-Fryslân 35 (32), Opsterland 34 (49),  Tytsjerksteradiel 31 (35), Ooststellingwerf 19 (30), Dantumadiel 17 (8), Achtkarspelen 16 (41), Weststellingwerf 13 (26), Harlingen 9 (27), Terschelling 9 (10), Vlieland 3 (4), Ameland 1 (4) en Schiermonnikoog 0 (0).