SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Minder besmettingen, meer vaccinaties, zorgen over vijftigers

Minder besmettingen, meer vaccinaties, zorgen over vijftigers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is de afgelopen week gedaald van 1175 naar 1129. Na drie weken van lichte dalingen is dit het laagste cijfer sinds 10 december. Deze week kregen 25.794 Friezen een prik bij de GGD, een record en ruim 8000 meer dan een week eerder. GGD Fryslân maakt zich zorgen over thuiswonende jongvolwassenen die mogelijk hun ongevaccineerde ouders besmetten.

De besmettingscijfers kunnen een vertekend beeld geven. In weken met veel vakantiedagen laten mensen zich minder testen. Omdat nog veel scholen dicht waren, is daar al ruim twee weken minder getest. Mede door het gebruik van zelftesten steeg het vindpercentage van 8,7 naar 9,7. Met nieuwe versoepelingen op komst verwacht GGD Fryslân niet dat het aantal besmettingen snel zal dalen.

 Het effect van vaccinaties wordt met de week beter zichtbaar. In een week tijd raakten nog maar 22 Friese 75-plussers besmet, tegen 28 een week eerder. Ook in de leeftijdsgroep van 70 tot 75 jaar begint het tal besmettingen nu te dalen (van 35 naar 26 besmettingen in een week). In de verpleeg- en verzorgingshuizen zet de daling ook door (van 58 naar 46 besmettingen). In de thuiszorg waren afgelopen week wel meer positieve coronatesten (van 19 naar 27).

 Onder jongvolwassenen is het aantal besmettingen het grootst en blijvend hoog. Bijna een kwart van de positieve tests valt nu in de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar. Volgens een ruwe schatting zijn er op dit moment 1200 Friezen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar besmettelijk.

 GGD Fryslân weet uit ervaring dat een deel van hun ouders besmet zal raken. Dat is ook nu weer zichtbaar in de cijfers. Het aandeel besmette vijftigers groeit. Juist deze groep ouders is vaak nog niet gevaccineerd en loopt kans in het ziekenhuis te belanden.

 Om dit te voorkomen is het zeer wenselijk dat ouders contact met hun positief geteste kinderen zoveel mogelijk mijden. Thuiswonende jongeren met corona moeten in isolatie in een eigen kamer. Vooral in een klein huis kan dit lastig zijn. Daarom een aantal tips voor ouders en hun volwassen kinderen:

  • -        Houd je aan de basisregels. Dus afstand houden, handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
  • -        Wanneer een huisgenoot in isolatie is: Zet het eten voor de deur van zijn of haar de kamer.
  • -        Voorkom kruisend verkeer in huis. Stuur bijvoorbeeld een berichtje als je naar de wc moet.
  • -        Maak het toilet na gebruik schoon met een wegwerp-reinigingsdoekje.
  • -        Als er nauw contact is geweest met besmettelijke huisgenoten, blijf dan thuis. Je kunt al besmettelijk zijn voordat je klachten hebt.
  • -        Schaam je niet voor de tijdelijke, fysieke afstand tot elkaar. Er komen betere tijden!