SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Nieuwbouw basisschool Sint Lukas

Nieuwbouw basisschool Sint Lukas

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland heeft besloten het terrein van zwembad de Welle aan de Reidingweg in Drachten aan te wijzen als nieuwbouwlocatie voor katholieke basisschool de Sint Lukas. De huisvesting van de school aan de Pier Panderstraat voldoet niet meer aan de eisen en is niet toekomstbestendig. Nieuwbouw van de school is opgenomen in de begroting 2021- 2024. 

In een locatieonderzoek zijn verschillende eigenschappen van mogelijke locaties met elkaar vergeleken. Zo is er gekeken naar de infrastructuur in relatie tot verkeersveiligheid en de ontwikkelmogelijkheid op de huidige locatie van de school. Op basis van de uitkomsten heeft het college besloten de nieuwe basisschool Sint Lukas te realiseren op de huidige locatie van zwembad de Welle. 

Wethouder Felix van Beek: "Ik ben blij met deze vroegtijdige keuze in de lijn van de wens van het schoolbestuur. Hiermee wordt de continuïteit van het onderwijs aan de Sint Lukas gewaarborgd in een moderne, duurzame school". De grond aan de Reidingweg zal naar schatting in 2024 vrij komen. Door de gemeenteraad is krediet beschikbaar gesteld om de huidige zwembadlocatie stedenbouwkundig en programmatisch, inclusief de nieuwbouw voor de Sint Lukas, uit te werken. Voor het huidige schoolgebouw is geld beschikbaar gesteld voor noodzakelijk onderhoud.