SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Officiële ingebruikname tijdelijke kazerne Oudega

Officiële ingebruikname tijdelijke kazerne Oudega

Op zaterdag 11 september is de tijdelijke brandweerkazerne in Oudega (Sm) officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde in het bijzijn van de ploegleden, hun gezinnen, en vertegenwoordigers van dorpsbelang Oudega en Nijega. De officiële opening is gedaan door burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland en Wim Kleinhuis, algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân/ Commandant Brandweer Fryslân.

Officiële ingebruikname tijdelijke kazerne Oudega | Smelne FM

Vijf jaar vooruit 

De tijdelijke kazerne aan de Gariperwei is de komende vijf jaar in gebruik. “We zijn erg blij met deze locatie op het terrein van de familie Holwerda”, zegt ploegleider Hedzer Geerligs.”De ligging is erg gunstig voor de uitruk en voor de bereikbaarheid van de vrijwilligers”. Als alles volgens plan verloopt, verrijst over vijf jaar een nieuwe kazerne in het dorp, passend in de planologische ontwikkelingen van het dorp. 

Training en opleiding 

Afgelopen voorjaar zijn de manschappen geslaagd voor hun opleiding. De volgende stap is het opleiden van de chauffeurs en bevelvoerders. En in de tussentijd wordt geïnvesteerd in oefenen en leren van de buurposten Burgum en Drachten. Open huis Vanwege de geldende coronamaatregelen was de bijeenkomst van 11 september in klein comité. Als de maatregelen het toelaten, wordt in de loop van 2022 een open huis georganiseerd voor inwoners van Oudega en andere belangstellenden.