SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Ook in toekomst snel quarantaine- en isolatiefaciliteit in Friesland

Ook in toekomst snel quarantaine- en isolatiefaciliteit in Friesland

Ook in de toekomst is er, als dat nodig is, binnen 24 uur een quarantaine- en isolatiefaciliteit in Friesland beschikbaar. Daarin kunnen mensen met (verdenking van) corona of een andere besmettelijke ziekte worden opgevangen. Veiligheidsregio Fryslân en Zorggroep Alliade hebben de afspraken hierover op 3 mei 2021 vastgelegd. Daarnaast hebben beide organisaties de afspraken voor het inrichten en gebruiken van een coronacentrum voor COVID-19 patiënten herbevestigd.

In een quarantaine- en isolatiefaciliteit is plaats voor mensen die (mogelijk) een bepaalde infectieziekte hebben, maar thuis niet goed in quarantaine of isolatie kunnen. “Bijvoorbeeld reizigers vanuit het buitenland, studenten of bewoners van een AZC,” vertelt Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân. “Door hen op een aparte locatie op te vangen kunnen we verdere verspreiding van de ziekte voorkomen.” Het kan daarbij gaan om COVID-19, maar ook om andere infectieziekten. “Wij hebben inmiddels veel expertise op dat vlak en hebben voldoende ruimte met de benodigde voorzieningen,” stelt Vincent Maas, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Alliade.

Daarnaast hebben Alliade en Veiligheidsregio Fryslân de afspraken over een Fries coronacentrum herbevestigd. Inmiddels is het Coronacentrum Friesland in Heerenveen al meer dan een jaar in gebruik; op 24 maart 2020 werden de deuren van het centrum geopend.

Ook in toekomst snel quarantaine- en isolatiefaciliteit in Friesland | Smelne FM

Sindsdien zijn er ruim 500 oudere en kwetsbare COVID-19 patiënten opgevangen. “In het begin van de coronacrisis was er al snel te weinig plek voor COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen,” blikt De Graaf terug. “Van het kabinet kregen we daarom in maart 2020 het verzoek om binnen één weekend 400 bedden voor coronapatiënten te regelen in Friesland. Een enorme uitdaging.” Op dat moment waren de verzorgings- en verpleeghuizen in Friesland zelf ook al aan de slag met het regelen van extra bedden, en ook Friese hotels stelden bedden beschikbaar. “Wij hebben toen als mogelijkheid een leegstaande afdeling bij woonzorglocatie Anne Schotanus in Heerenveen aangeboden,” vertelt Maas. “Wij konden hier heel snel maximaal honderddertig bedden beschikbaar stellen. Dit is het huidige Coronacentrum Friesland geworden.”

 De samenwerking tussen Alliade en Veiligheidsregio Fryslân bevalt beide organisaties heel goed. “We hebben daarom nu de afspraken die we in het afgelopen jaar hebben gemaakt, vastgelegd in een convenant,” licht De Graaf toe. “Mochten we in de toekomst een quarantaine- en isolatiefaciliteit of een coronacentrum nodig hebben, dan is dat samen met Alliade binnen 24 uur gerealiseerd.” Veiligheidsregio Fryslân is blij met de samenwerking met Zorggroep Alliade. De Graaf: “Voor het bieden van zorg, ook tijdens quarantaine en isolatie, is een zorglocatie immers de meest logische plek.”