SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Opsterland sluit zich aan bij 100% zwerfafvalvrij Friesland

Opsterland sluit zich aan bij 100% zwerfafvalvrij Friesland

In de gemeente Opsterland zijn er diverse Himmelploegen en vrijwilligers actief die er voor zorgen dat zwerfafval wordt opgeruimd. De vrijwilligers zetten zich in om de leefomgeving van onze inwoners schoon te houden. Maar ze zorgen er ook voor dat bezoekers kunnen genieten van een zwerfafvalvrije natuur.

Naast deze vrijwillige inzet sluit de gemeente ook aan bij de campagne 100% zwerfafvalvrij Friesland.  De campagne zet in op een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Om dit te kunnen realiseren zet Opsterland zich met meerdere Friese gemeenten, Omrin, Circulair Friesland en Stichting Nederland Schoon in om Friesland 100% zwerfafvalvrij te krijgen. 

Stichting Nederland Schoon gaat ons hierbij ondersteunen en zal samen met de gemeente een plan van aanpak opstellen voor een 100% zwerfafvalvrij Opsterland. Wethouder Rob Jonkman, “De kennis en ervaring van de vrijwilligers en himmelploegen komt hierbij goed van pas en zij zullen, als ze dat willen, een actieve rol krijgen bij de campagne”.