SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Zorgen om onderwijs

Zorgen om onderwijs

Aan de start van dit nieuwe schooljaar vraagt de Algemene Onderwijsbond wederom aandacht voor het gebrek aan voldoende personeel in het onderwijs. 

Elk jaar blijkt aan de start van het nieuwe schooljaar hoe moeilijk het is om voor elke klas een gekwalificeerde leraar te vinden. Het lerarentekort is nog altijd groeiende en zal op korte termijn ook in Noord-Nederland voor problemen zorgen. 

Bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, mevr. M.E. Homan: “De meeste scholen kunnen dit schooljaar starten met voldoende personeel. Een eerste griepgolf zal echter direct de kinderen, ouders en het onderwijspersoneel raken. In dat geval zijn er geen vervangers en rest scholen geen andere oplossing dan leerlingen naar huis te sturen, klassen samen te voegen, een vierdaagse schoolweek in te voeren en/of onbevoegde leraren voor de klas te zetten. Daar moet echt rekening mee gehouden worden.” 

In maart dit jaar stond het onderwijzend personeel nog met ruim 40.000 mensen op het Malieveld in Den Haag. Elke politieke partij zegt dat onderwijs prioriteit verdient, maar er komt maar geen geld bij. 

Zeker met het oog op Passend Onderwijs, waarbij ook leerlingen die extra aandacht verdienen in het reguliere onderwijs bediend moeten worden, kan het niet zo zijn dat er met wisselende oplossingen gewerkt wordt. Of een leerling kan geen specifieke aandacht meer worden gegeven doordat de juf, die dat oorspronkelijk deed, een klas met kinderen moet opvangen. “

De afgelopen jaren heeft personeel met het nodige kunst- & vliegwerk en alle werkdruk van dien, veel ballen in de lucht kunnen houden, maar de rek is er uit. Het kantelpunt is in NoordNederland zeer nabij, waarvoor ik dan ook alle begrip van ouders wil vragen.” 

“De beroepsgroep moet weer aantrekkelijk gemaakt worden om een impuls te kunnen geven aan de toekomst die ons allen zal raken.” 

Zodra de griepgolf zich aandient zullen er fysieke acties plaats vinden in Noord-Nederland. Tot die tijd spant de AOb zich in om het lerarentekort gespreksonderwerp te laten zijn onder bestuurders en personeel, waarbij de inzet is om in gezamenlijkheid tot breed gedragen oplossingen te komen.