SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Provincie Fryslân finalist voor Circular Awards 2020

Provincie Fryslân finalist voor Circular Awards 2020

Provincie Fryslân is een van de finalisten voor de Circular Awards 2020. Uit 121 inzendingen zijn drie opvallende circulaire projecten van publieke instellingen en drie bedrijven geselecteerd. Op 3 februari pitcht Provincie Fryslân tegen Provincie Noord-Holland en Amsterdam Economic Board in Den Haag om de Circular Award Public 2020 in de wacht te slepen. De prijs gaat naar het meest iconische circulaire project dat laat zien wat circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

De N381 is een weg van Drachten naar Emmen. Een route die door een zeer divers landschap voert, met mooie natuurgebieden en infrastructurele kunstwerken die qua vormgeving afgestemd zijn op de omgeving. Tevens is de N381 de eerste Friese provinciale weg waarbij ál het vrijkomende twee-laags ZOAB (zeer open asfaltbeton), 5.600 ton, voor honderd procent circulair wordt hergebruikt voor dezelfde nieuwe weg. Zo komt 7,2 kilometer van de oude rijbaan tussen Donkerbroek en Oosterwolde halverwege 2020 als nieuw asfalt terug op de nieuwe rijbaan. 

Provincie Fryslân finalist voor Circular Awards 2020 | Smelne FM

foto: Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder bij N381

Een veelbelovend begin van de Provincie Fryslân, die stevig inzet op innovaties die leiden tot een circulaire economie. Om er op die manier voor te zorgen dat de provincie mooi en leefbaar blijft.

Circular Awards 2020
Op 3 februari pitchen de zes finalisten in Den Haag tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Op deze dag kiest de vakjury samen met het publiek één winnaar voor de Circular Award Public en één winnaar voor de Circular Award Business. De jury reikt daarnaast ook een eervolle vermelding uit aan een iconisch circulair burgerinitiatief.

Vakjury
Onder leiding van prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW) selecteert een deskundige jury, bestaande uit gerenommeerde experts op het gebied van circulariteit, het meest opvallende circulaire project voor de Circular Award Public. Een vakjury onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) beslist over de winnaar voor de Circular Award Business. Juryleden zijn onder andere Mark Groot Wassink (Auping, winnaar Circular Award Business 2019), Cathelijn Peters (directeur Unie van Waterschappen) en Antoine Heideveld (Versnellingshuis Nederland Circulair).

De Circular Awards is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland Circulair! in opdracht van het ministerie van IenW. De awards worden uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie, tevens de start van de vijfde Week van de Circulaire Economie.