SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  PvdA Smallingerland zegt vertrouwen op in coalitiepartner ELP

PvdA Smallingerland zegt vertrouwen op in coalitiepartner ELP

De fractie van de PvdA Smallingerland heeft vandaag het vertrouwen in de coalitiepartner ELP opgezegd. De directe aanleiding is de handelswijze van de ELP na het laatste debat over De Lawei in de gemeenteraad van 7 januari jongstleden. Uit deze handelswijze kwam naar voren dat de ELP een groot wantrouwen heeft tegen het college, waardoor een onwerkbare situatie is ontstaan. 

De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat de coalitie betrouwbaar, slagvaardig en respectvol met elkaar, de gemeenteraad en het college omgaat. Met het zicht op nog te behandelen dossiers, zoals het realiseren van een nieuw zwembad, het ontwikkelen van een nieuwe detailhandelsvisie en het uitvoeren van een grote  bezuinigingsoperatie is dat noodzakelijk in het belang van de te maken keuzes voor en binnen onze gemeente. De PvdA-fractie heeft er geen vertrouwen meer in dat de ELP het gemeentebelang voor het partijbelang laat gaan. Daarom heeft ze besloten om per direct het vertrouwen in de ELP op te zeggen en haar plaats in de coalitie op te geven.

Tenslotte willen wij met nadruk stellen dat er binnen het college steeds constructief samengewerkt is met de wethouders van de ELP en er binnen het college dan ook geen sprake is van een vertrouwensbreuk. 

De fractie van de Partij van de Arbeid zal zich, vanuit welke positie dan ook, altijd blijven inzetten voor een sociale, rechtvaardige en betrouwbare overheid.