SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Raad Opsterland wil Ellen van Selm graag behouden als burgemeester

Raad Opsterland wil Ellen van Selm graag behouden als burgemeester

img

De gemeenteraad van Opsterland heeft op 25 augustus 2020 besloten om Ellen van Selm bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Opsterland.  In december van dit jaar loopt de benoemingstermijn van Ellen van Selm af. De burgemeester kan herbenoemd worden. 

De aanbeveling voor herbenoeming werd voorbereid door een commissie uit de raad onder leiding van waarnemend raadsvoorzitter Sjors Veenstra. 

Er is veel waardering voor burgemeester Van Selm. Zij legt belangrijke verbindingen binnen en buiten de gemeente en is een gedreven ambassadeur van Opsterland. Zij staat tussen de mensen en is goed benaderbaar.  De gemeenteraad heeft veel waardering voor deze betrokken burgemeester en beveelt haar daarom graag aan voor herbenoeming. 

De aanbeveling wordt door de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De minister doet vervolgens de voordracht tot herbenoeming aan de Koning. Zodra het Koninklijk besluit is genomen wordt de gemeente hierover geïnformeerd. 

De verwachting is dat burgemeester Van Selm op 24 november 2020 tijdens een feestelijke raadsvergadering geïnstalleerd kan worden voor een nieuwe periode als burgemeester van Opsterland.