SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Regionale samenwerking in Friesland, als wereldwijd voorbeeld

Regionale samenwerking in Friesland, als wereldwijd voorbeeld

De samenwerking tussen stad en platteland is goud waard. Dat weten de plattelandsgemeente Opsterland en meer stedelijke gemeente Leeuwarden al langer. Burgemeester Sybrand Buma: “Stad en platteland hebben elkaar nodig bij het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd”. De afgelopen jaren werkten beide gemeenten regelmatig samen in het kader van stad en platteland relaties. Een drietal voorbeelden worden nu toegevoegd aan een bundel die UN-Habitat uitgeeft over de samenwerking tussen stad en platteland. Samen met andere internationaal aansprekende samenwerkingsprojecten tussen stad en platteland dienen zij ter inspiratie voor andere gemeenten, provincies en landen van over de hele wereld. Vandaag bieden burgemeesters Ellen van Selm en Sybrand Buma de casestudies aan, aan UN-Habitat.

Regionale samenwerking in Friesland, als wereldwijd voorbeeld

Leeuwarden en Opsterland blikken terug op de relatie tussen de twee gemeenten die elkaar weten te vinden in de maatschappelijke opgaven van vandaag. Dit is gedaan in de vorm van drie casestudies. Leeuwarden kijkt terug de Agenda Stad en Platteland van de gemeente (2016-2020). De agenda waarin het versterken van de samenwerking in de regio om de sociaaleconomische positie van de regio te verbeteren centraal stond. Gezamenlijk blikken Opsterland en Leeuwarden terug op hun samenwerking tijdens Culturele Hoofdstad 2018 waarin beide gemeenten in meerdere projecten samenwerkten. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen stad en platteland met een internationale uitstraling is de Tinco-tentoonstelling. Culturele Hoofdstad bracht Opsterland in Cannes, Frankrijk, waarin de gedeelde geschiedenis Tinco Lycklama à Nijeholt een prominente rol speelde tussen de stad Cannes en de gemeente Opsterland. Tot slot volgt een vooruitblik met de casestudie over de Regio Deal Zuidoost Friesland, richting het stimuleren van brede welvaart in 2030. Een samenwerking waarin diverse overheden met haar inwoners samenwerken om de leefbaarheid van de regio te verbeteren.

Leren van gedeelde ervaringen

De plattelandsgemeente Opsterland en de stedelijke gemeente Leeuwarden delen een lange geschiedenis van gezamenlijke inspanningen op het gebied van de ontwikkeling van stad en platteland-relaties. De samenwerking met UN-Habitat, de VN-organisatie voor verstedelijking die wereldwijd aandacht vraagt voor stad en platteland relaties, is een gelegenheid om stil te staan bij deze samenwerking. De drie casestudies zijn uniek op zichzelf, maar zijn ook kenmerkend voor Friesland. De Friese samenleving onderscheidt zich namelijk op het terrein van “mienskip”: er is een grote lokale betrokkenheid, veel participatie en kracht vanuit de samenleving om samen te werken aan een leefbare leefomgeving. Juist die betrokkenheid vanuit de eigen gemeenschap is een uniek voorbeeld.  “De samenwerking met Leeuwarden onderstreept nogmaals het belang voor overheden om te vertrouwen op de aanwezige kracht vanuit de samenleving. De lokale betrokkenheid is een kenmerk van Friesland en is niet alleen uniek in Nederland, maar kan ook wereldwijd ter inspiratie dienen“ aldus Van Selm.

Toenemende aandacht voor samenwerking tussen stad en platteland

De samenwerking met UN-Habitat biedt een uniek platform om ook internationaal de urgentie van de samenwerking tussen stad en platteland te benadrukken. Dat is dan ook de reden dat Van Selm namens Opsterland in maart 2021 de intentieverklaring tekende die ten grondslag ligt aan deze samenwerking. Van Selm, voorzitter van de P10, het landelijke netwerk voor grote plattelandsgemeenten, zet zich al jaren in voor de samenwerking tussen stad en platteland. De P10 roept op tot een Agenda Platteland die samen met de al bestaande Agenda Stad een bijdrage levert aan de oplossingen voor de grote vraagstukken waar heel Nederland voor staat. Van Selm: “De brede welvaart staat onder druk in zowel de stad als het platteland. Samenwerking tussen stad en platteland is dan ook van groot belang in het vinden van duurzame oplossingen voor de toekomst”. Alle drie de casestudies onderschrijven deze urgentie. Kortom, de gemeenten Opsterland en Leeuwarden zijn oprecht overtuigd dat een intensieve samenwerking tussen stad en platteland nodig is. Hierin is een sleutelrol weggelegd voor de “mienskip”: de inwoners staan centraal.