SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Rijkswaterstaat organiseert informatieavonden over toekomst bruggen Prinses Margrietkanaal

Rijkswaterstaat organiseert informatieavonden over toekomst bruggen Prinses Margrietkanaal

Rijkswaterstaat organiseert infoavonden waarbij burgers mee kunnen denken over de vervanging van bruggen in Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. De vervanging van de verouderde bruggen over het Prinses Margrietkanaal staat gepland voor 2026.

Toch wil Rijkswaterstaat nu al in gesprek met de omwonenden. Woordvoerder Anne van der Meer: „De avonden zijn er zodat wij ideeën kunnen opdoen. Bewoners mogen meepraten.” De avond over de brug over de Oude Schouw staat gepland op 3 februari in Akkrum. Op 5 februari is er een infoavond in Tjerkgaast over de brug bij Spannenburg en een dag later is in Oppenhuizen de bijeenkomst over de brug bij Uitwellingerga.

Dat de bruggen sowieso worden vervangen door een nieuwe brug, met als alternatief bijvoorbeeld een aquaduct, is geen uitgemaakte zaak. „Ook daar zullen we nog een variantenstudie naar doen”, aldus van der Meer. Een inschatting van de kosten per brug kan van der Meer daarom ook nog niet geven. De nieuwe oeververbindingen moeten geschikt worden voor schepen van elf meter breed. Het vervangen van de drie bruggen valt onder een groter project van 162 miljoen om de hele vaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren.

De bruggen zitten allen aan het einde van hun levensduur. De brug in Spannenburg komt uit 1950. De Oude Schouw-brug is een jaar ouder. De verbinding bij Uitwellingerga stamt zelfs van voor de oorlog, met 1939 als bouwjaar.

Bron + foto: LC.nl