SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  ROC Friese Poort houdt toppositie in Keuzegids Mbo

ROC Friese Poort houdt toppositie in Keuzegids Mbo

ROC Friese Poort staat op de vierde plaats in de vandaag verschenen Keuzegids Mbo 2020. ROC Friese Poort heeft daarmee de hoogste notering van de ROC’s in Friesland en Flevoland. De belangrijkste reden voor deze positie is dat ROC Friese Poort bij de landelijke top hoort als het gaat om slagingspercentages. Het aantal uitvallers is lager en het aantal studenten dat een diploma haalt ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Daarnaast beoordeelde de Onderwijsinspectie in 2019 de school met een ‘goed’ voor de kwaliteitszorg en ambitie van de organisatie. De inspectie was zeer te spreken over de verbinding van het onderwijs met het regionale bedrijfsleven, over de begeleiding van studenten en de aandacht voor brede vorming in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling. Volgens de Keuzegids waarderen studenten vooral de lessen, het leren, de sfeer op school, het contact met docenten en de begeleiding bij ROC Friese Poort. 

12 topopleidingen 

Twaalf opleidingen van ROC Friese Poort krijgen het predicaat “Topopleiding 2020” in de keuzegids. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de Keuzegids 2019. Het gaat om opleidingen in de vakgebieden office en administratie, financiën, hout en meubilering en particuliere beveiliging. Deze opleidingen kregen een beoordeling van 75 punten of hoger. 

‘Wij zijn zeer trots onze positie in de Keuzegids en de groei van het aantal topopleidingen’, aldus Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur van ROC Friese Poort. ‘Dit is een bevestiging dat wij als school op de juiste weg zitten. En dat de goede kwaliteit van ons onderwijs zowel her- als erkend wordt door onze studenten, medewerkers en de Onderwijsinspectie. Het is een mooie waardering voor onze gehele organisatie en een stimulans om op deze voet verder te gaan samen met onze studenten, het bedrijfsleven, overheden en andere samenwerkingspartners.’ 

Keuzegids Mbo 

De Keuzegids Mbo is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van 40 brede ROC’s en hun opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De gids komt 1 keer per jaar uit.