SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Samenwerking Huisartsen en GGD

Samenwerking Huisartsen en GGD

Friese huisartsen gaan in groten getale gebruik maken van de vaccinatielocaties van GGD Fryslân. De grootste gezamenlijke vaccinatieoperatie vindt plaats in Leeuwarden, waar alle 23 huisartsenpraktijken hun prikken tegen het coronavirus zetten in het WTC Expo. 

De GGD heeft de huisartsen de locaties aangeboden met alle bijbehorende faciliteiten, zoals parkeerplaatsen met verkeersregelaars, beveiliging, vaccinkoelkasten, priklijnen met inrichting en wachtruimtes met toezicht van EHBO. Tevens is er een locatiecoördinator van de GGD aanwezig. De huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het vaccin, vaccinvoorbereiders, prikkers en een arts op locatie.

 Huisartsen hebben in hun eigen praktijk meestal onvoldoende ruimte. Omdat gevaccineerden na de prik een kwartiertje onder controle moeten blijven, zijn twee wachtruimtes nodig, waarbij iedereen ook nog voldoende afstand moet houden.

 De Leeuwarder huisarts Kees Iest is zeer te spreken over de samenwerking. ,,Bij onze 23 praktijken  gaat om ruim 6000 mensen van 60 tot 65 jaar, dat is echt grootschalig. Ik ben vol goede moed. Tussen ons reguliere werk door zetten we met z’n allen de schouders er onder.’’  De doelgroep krijgt het vaccin van AstraZeneca. Iest: ,,Dat is echt betrouwbaar. Zeker mensen van boven de zestig hebben een zeer kleine kans op ernstige bijwerkingen. Dat hebben de EMA en de Gezondheidsraad ook duidelijk gezegd.’’

 Op de uitnodiging die het afgelopen weekend zijn verstuurd staan de afspraken met data en de exacte tijdstippen voor de eerste en tweede prik al vermeld. ,,We roepen iedereen op om dan ook te komen.’’  

 Voor 5 locaties zijn afspraken met de GGD gemaakt:

-        Leeuwarden (alle huisartsen Leeuwarden en Stiens) vanaf 14 april

-         Sneek (deel huisartsen Sneek en Bolsward, IJlst, Sybrandabuorren en Boazum) v.a. 14 april

-         Drachten (deel huisartsen Drachten, Rottevalle) v.a. 15 april

-         Dokkum (huisartsen Damwoude en Wouterswoude) v.a. 15 april

-         Heerenveen (enkele huisartsen Heerenveen) v.a. 22 april