SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Samenwerkingsovereenkomsten voor snel internet Smallingerland

Samenwerkingsovereenkomsten voor snel internet Smallingerland

De gemeente Smallingerland wil snel internet voor haar inwoners en bedrijven. Met de samenwerkingsovereenkomsten die de gemeente Smallingerland nu met de partijen Kabelnoord en KPN heeft afgesloten komt dit weer een stap dichterbij. De twee marktpartijen willen ongeveer 22.500 aansluitingen (huishoudens en bedrijven) realiseren.  

Gemeenten in Nederland kunnen de aanleg van breedband niet afdwingen. Het is wettelijk geregeld dat dit door marktpartijen moet worden gedaan. Gemeenten hebben daarom weinig invloed op dit proces. Wat gemeenten wel kunnen doen is afspraken maken met partijen die de aanleg uiteindelijk gaan doen. Deze afspraken heeft de gemeente Smallingerland nu gemaakt. De doelstelling is dat de hele gemeente over drie tot vier jaar de beschikking heeft over snel internet. 

Door het maken van deze maatwerkafspraken kan de gemeente Smallingerland het marktpartijen makkelijker maken. Zij zijn dan eerder bereid om snel internet aan te leggen, omdat het op deze manier voor hen ook voordelen heeft. Het gaat dan over de aanlegtechniek, aangepaste leges op basis van werkelijke kosten en een ander zogenaamd degeneratietarief. Op deze manier willen wij marktpartijen verleiden tot het aanleggen van snel internet. Eventuele andere geïnteresseerde marktpartijen, die voldoen aan dezelfde voorwaarden, kunnen ook gebruik maken van deze afspraken.

De raad wordt gevraagd te besluiten om een legestarief mogelijk te maken op basis van de werkelijke kosten. Nu geldt voor alle projecten een tarief per strekkende meter ongeacht de schaalgrootte. Het aanpassen van dit tarief voor bepaalde bedrijven is ook iets dat wij als gemeente kunnen doen om het aanleggen van snel internet te versnellen. 

De gemeente Smallingerland heeft geen mogelijkheden om marktpartijen te dwingen tot aanleggen van een netwerk. Wat ons betreft is dit uiteraard zo snel mogelijk. De planning is aan de marktpartijen zelf. In de planning van de marktpartijen zijn Drachten, Boornbergum, De Wilgen en woningen zonder breedband in het buitengebied en ondernemingen op bedrijventerrein De Haven opgenomen.