SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Smallingerland heeft € 15 miljoen over voor Vaarweg

Smallingerland heeft € 15 miljoen over voor Vaarweg

De gemeente Smallingerland en de havengebonden ondernemers stellen samen € 15 miljoen beschikbaar voor een mogelijke nieuwe vaarweg Drachten.Burgemeester Jan Rijpstra, wethouder Robert Bakker en René Alink van het havencluster Drachten, overhandigde dit symbolische bedrag aan gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân. Zij laten hiermee zien hoe belangrijk deze Vaarweg door de Hegewarren wordt gevonden.

De Provincie Fryslân gaf eerder aan dat Smallingerland en de havengebonden ondernemers met een concrete bijdrage moeten komen om een positief besluit over een nieuw tracé voor de vaarweg Drachten kansrijker te maken.

Wethouder Bakker: "De afgelopen tijd hebben we samen met de grotere havengebonden bedrijven gekeken naar mogelijkheden om invulling te geven aan een bijdrage. Gezamenlijk zijn wij gekomen tot een bedrag van € 15 miljoen. De realisatie van een vaarweg (klasse Va) door De Hegewarren is met dit bedrag zeker een stuk dichter bij gekomen."

Smallingerland heeft € 15 miljoen over voor Vaarweg | Smelne FM

Ook de havengebonden bedrijven zijn enthousiast over het bedrag dat voor deze vaarweg beschikbaar wordt gesteld. Voorzitter van het havencluster Drachten, Alink: " Voor ons als ondernemers is het van groot belang dat deze klasse Va vaarweg er komt. Wij hebben goed en intensief samengewerkt met de gemeente en we zijn ontzettend blij met het resultaat."De overhandiging van dit bedrag vond plaats bij Van der Wiel in Drachten.