SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Smallingerland mag gaswinning niet blokkeren

Smallingerland mag gaswinning niet blokkeren

De gemeente Smallingerland mag op eigen houtje geen verbod instellen op de winning van gas.

Dat oordeelt de Raad van State in een opmerkelijke zaak tussen gemeente en het ministerie van Economische Zaken.

Burgemeester en wethouders moeten op last van de rechter binnen vier weken een nieuw bestemmingsplan opstellen dat de deur voor gaswinning openhoudt.

Smallingerland nam in juli vorig jaar een nieuw bestemmingsplan buitengebied aan dat gaswinning in de gemeente onmogelijk maakt. Het werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Volgens de formele lezing wil de gemeente overschakelen op duurzame energiebronnen. Daarom stond het bestemmingsplan de opsporing en winning van gas op nieuwe locaties niet toe.

Minister Wiebes vond dat niet netjes en zelfs wettelijk fout; hij had er als belanghebbende over moeten worden geïnformeerd, vindt hij, omdat gaswinning een kwestie is van nationaal belang.

De minister stelt dat de gemeenteraad meer rekening had moeten houden met de belangen van het rijk en van Vermilion, dat gas mag winnen in dit gebied. Hij stapte naar de Raad van State om het bestemmingsplan te laten vernietigen. Half augustus was de zitting in Den Haag.

Wiebes krijgt nu gelijk. De rechter vernietigt het raadsbesluit. Smallingerland, zo stelt de hoogste bestuursrechter, heeft onvoldoende rekening gehouden met nationale belangen.

Volgens de rechter is het verbod veel te rigide. Zo wordt het rijk ‘benadeeld in de mogelijkheid om kennis te vergaren over de diepe ondergrond en alle bodemschatten die zich daarin bevinden, waarbij het niet alleen gaat om aardgas en aardolie, maar ook om zout, aardwarmte en aquifers van water’.

In de Tweede Kamer sprak Wiebes van een unieke kwestie; de stap van Smallingerland doorkruiste alle bestaande landelijke beleidsregels voor gaswinning.

Op last van de rechter moet Smallingerland het ministerie ook de 338 euro aan betaalde griffierechten vergoeden.

bron: LC.nl