SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Start uitvoering Sweachsterwei-Gerdyksterwei Lippenhuizen-Beetsterzwaag

Start uitvoering Sweachsterwei-Gerdyksterwei Lippenhuizen-Beetsterzwaag

In het najaar van 2021 wordt gestart met de uitvoering van de afwaardering van de Sweachster- en Gerdyksterwei in Lippenhuizen en Beetsterzwaag. Dit betekent dat de weg veiliger wordt gemaakt.

Wat houdt de afwaardering in?

  • De snelheid wordt omlaag gebracht van 80 km/u naar 60km/u
  • Op kruispunten heeft het verkeer van rechts straks voorrang
  • Ter hoogte van de Bûtewei en Koefenne komen twee drempels.
Start uitvoering Sweachsterwei-Gerdyksterwei Lippenhuizen-Beetsterzwaag | Smelne FM
Uitvoering in twee fases

De uitvoer van het veilig maken van deze twee wegen is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase (start november 2021) worden diverse kruispunten gelijkwaardig ingericht door herkenbare markering en/of herkenbare rode kleur van het kruisingsvlak. Hierdoor is het voor u duidelijk dat verkeer van rechts voorrang heeft. Ook krijgt de rijbaan herkenbare 60km/u markering (borden) volgens het 'Duurzaam Veilig'-principe.

In de tweede fase wordt de herkenbare tweekleurige slijtlaag aangebracht. De uitvoering van deze fase vindt in het voorjaar van 2022 plaats.