SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Subsidie tien kunstprojecten uit nieuwe stimuleringsregeling

Subsidie tien kunstprojecten uit nieuwe stimuleringsregeling

Tien culturele organisaties ontvangen een financiële bijdrage uit de Stimuleringsregeling Cultuur, onderdeel Uitvoering. Met deze nieuwe regeling – die begin dit jaar in werking trad – stimuleert de provincie Fryslân innovatie, onderzoek en professionaliteit in de kunst en cultuur. Dat moet leiden tot een breed en divers cultuuraanbod voor de mienskip.

Gedeputeerde Staten heeft zich voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen laten adviseren door een adviescommissie. Die gaf aan verrast te zijn door de grote diversiteit en verscheidenheid aan disciplines, doelgroepen en presentatievormen. De aanvragen getuigen van passie en creativiteit. Dat de kunst en cultuursector in Fryslan bloeit, blijkt onder andere uit een aantal programma’s die tijdens LF2018 zijn ontstaan en zich nu verder ontwikkelen naar een nieuwe vorm.

Bij het onderdeel Culturele Producties hebben vijf instellingen een bijdrage gekregen. Het gaat om Stichting Akkers en Velden met de voorstelling Angry Alan, Stichting Fotocollectief Leeuwarden met het project Welkom in Heechterp, Stichting Vrijdag Alles Mag met het graffitiproject Writer's Block Mural Jam, en de nieuwkomers Dichter bij Leeuwarden met het taalproject Prentsome en literair festival Herberch Frisia.

Bij het onderdeel Programma gaat het om Oerol met het talentontwikkelingsproject Station Noord Hub, Illustere Figuren met het experimentele theaterproject Pressie Projecten, Stichting Kunstacademie Friesland met haar Junior Art Academy, Stichting het Generatiehuis met het cross-overproject Jong en Oud in de wijk en Stichting Fonds voor Kunst en Kunsteducatie Friesland met het jongerenproject #Broei!.

In de Lijn Ontwikkeling, met de onderdelen Onderzoek, Pilotproducties en Cursus, werd nog een tiental projecten gehonoreerd. Deze aanvragen zijn ambtelijk op volgorde van binnenkomst behandeld en gehonoreerd.


Subsidie tien kunstprojecten uit nieuwe stimuleringsregeling | Smelne FM