SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Verkeersveiligheid in coronatijd: Verkeersminister Van Nieuwenhuizen en VVN te gast bij Wateringse basisschool

Verkeersveiligheid in coronatijd: Verkeersminister Van Nieuwenhuizen en VVN te gast bij Wateringse basisschool

img

Gisteren bezocht verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen De Pieter van der Plasschool in Wateringen. Na acht weken onderwijs thuis is ook deze school afgelopen maandag voor het eerst weer begonnen. De Pieter van der Plasschool is één van de vele basisscholen die gebruik maakt van de Verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland en kreeg vanochtend hoog bezoek. Op gepaste afstand stak de minister leerkrachten, kinderen en ouders een hart onder de riem in deze tijd waarin de schoolomgeving enkel en alleen het domein is van kinderen en hun leerkrachten.
 
Verkeersveilige schoolomgeving door consequente toepassing van de VVN-richtlijnen
Het consequent toepassen van de richtlijnen heeft belangrijke gevolgen voor de verkeersstromen in de schoolomgeving. Nog even de belangrijkste richtlijnen op een rij:
Tips voor scholen
 • Gebruik alle schoolingangen om de verkeersstromen te verdelen.
 • Laat personeel en ouders niet in de nabijheid van de school parkeren
 • Wijs een plek aan buiten het schoolplein, waar kinderen afscheid kunnen nemen van hun   ouders. Dit kan gemakkelijk door stoepkrijt of tape. Kies een plek waar de kinderen zelf veilig  naar het schoolplein kunnen lopen.
 • Betrek VVN Verkeersouders bij de te nemen maatregelen.
Samen met de gemeente
 • Om de schoolomgeving autoluw te houden kun je een inrij- of parkeerverbod instellen. Voor dergelijke tijdelijke maatregelen hoeft geen verkeersbesluit genomen te worden.
 • Stel waar mogelijk tijdelijk éénrichtingsverkeer in, ook voor voetgangers.
 • Wanneer de voet- of fietspaden te smal zijn, kan afgesproken worden het fietspad ter beschikking te stellen door de voetganger en de fietser naar de rijbaan te verplaatsen. Dit moet gepaard gaan met een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u.
 • In een omgeving met veel verkeerslichten kan overwogen worden om voor fietsers de groentijd te verlengen of de roodtijd te verkorten om de doorstroming te bevorderen.
 • Zorg dat alle maatregelen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd en met juiste bebording aangekondigd worden.
Tips voor ouders
Ook ouders kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid van de kinderen in het verkeer! Nu slechts de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school verblijft, is het rustiger en overzichtelijker op weg naar en in de schoolomgeving.
 • Besteed extra aandacht aan de verkeersvaardigheid van je kind en oefen samen. Dat is meteen een goede voorbereiding voor als je kind het VVN Verkeersexamen doet.
 • Kan je kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen gaan.
 • Laat de auto staan en breng je kind op de fiets of lopend naar school om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven.
 • Moet je met de auto? Parkeer verder weg en loop het laatste stuk naar school.
“Deze lastige tijden vragen om veel flexibiliteit en creativiteit op onze scholen. Niet alleen als het gaat om het lesgeven zelf, maar ook bij het brengen en halen van de kinderen naar school. Mooi om te zien hoe De Pieter van der Plasschool, net als heel veel andere basisscholen in ons land, met hulp van VVN zorgt voor een veilige schoolomgeving. Dat verdient echt een groot compliment aan alle leerkrachten, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf’’, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen.

Iedereen veilig over straat
Vanuit onze missie ‘Iedereen veilig over straat’ ondersteunen wij alle beleidsmatige initiatieven gericht op:
 • een autoluwe schoolomgeving zodat we werkelijk kunnen spreken van een veilige schoolomgeving waar kinderen zelfstandig, lopend of op de fiets naartoe kunnen komen.
 • autoluwe binnensteden ten gunste van meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
 • een bedrijfsvoering waarbij we kiezen voor het principe om consequent 25% van de totale arbeidstijd thuis te werken, fysieke vergaderingen beperken en gaan voor een bewuste mobiliteitskeuze. Dit alles als nadrukkelijk onderdeel van een eigentijdse bedrijfsvoering, ten gunste van een veilige mobiliteit.
Richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland voor een veilige en corona-proof schoolomgeving
 
Relevante links