SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Verkennend onderzoek naar integriteit wethouder Opsterland

Verkennend onderzoek naar integriteit wethouder Opsterland

Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland neemt de integriteit van wethouder Anko Postma van Opsterlands Belang onder de loep.

Aanleiding is een melding van Judy Hoomans, een inwoner van Nij Beets die al jaren in de clinch ligt met de gemeente over de heropening van het Polderhoofdkanaal.

Volgens Hoomans heeft Postma verzuimd om al zijn nevenfuncties tijdig en accuraat openbaar te maken. Ze constateert dat sinds haar integriteitsmelding eind november acht nieuwe functies van de wethouder op de gemeentelijke website zijn toegevoegd. Omdat op deze webpagina een publicatiedatum van 6 september 2017 staat, stelt Hoomans dat de meldingen geantedateerd zijn. Iets wat kan gelden als valsheid in geschrifte.

Ook valt Hoomans over een zin op de website van Aepos, het bedrijf van Postma’s vrouw dat organisaties adviseert op het gebied van personeelsbeleid en verandering. Er staat dat Postma, die mede-oprichter is van Aepos, nadat hij in september 2017 wethouder werd nog altijd nauw betrokken is bij het bedrijf, maar minder op de voorgrond.

Onderdeel van het onderzoek is volgens Hoomans of het klopt dat advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos opdrachtgever zijn geworden van Aepos, nadat Postma wethouder werd. Omdat Witteveen en Bos voor de gemeente de natuurontwikkeling rondom het Polderhoofdkanaal in de gaten houdt, zou er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling.

Van Selm doet, zoals altijd als er een melding integriteit binnenkomt, eerst een verkennend vooronderzoek om te kunnen vaststellen of er wel of geen officieel integriteitsonderzoek moet komen. Ze verwacht deze studie binnen een paar werkdagen af te ronden. Vooruitlopend hierop wil ze inhoudelijk alleen kwijt dat alle wethouders voor hun installatie gescreend zijn op integriteit.

Wethouder Postma, ooit innig bevriend met Hoomans, wil pas op de kwestie reageren als de burgemeester het onderzoek heeft afgerond. Wel zegt hij: ,,Dit is een langlopende en pijnlijke geschiedenis voor mij en mijn gezin.’’

Bron (incl foto):  LC.nl