SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Vier nieuwe wethouders voorgedragen voor het zakencollege in Smallingerland

Vier nieuwe wethouders voorgedragen voor het zakencollege in Smallingerland

Vier nieuwe wethouders voorgedragen voor het zakencollege in Smallingerland. Er zijn vier nieuwe wethouders voorgedragen bij de gemeenteraad, door de externe selectiecommissie. De kandidaat wethouders zijn; mevrouw Maria le Roy en de heren Felix van Beek, Bert Westerink en Robin Hartogh Heys van de Lier.In de raadsvergadering van 2 juli a.s. besluit de gemeenteraad over de benoeming van de wethouders.

Naar aanleiding van een breuk in de coalitie is een verkenner, de heer Ton Baas, aangesteld om te verkennen welke mogelijkheden er waren om invulling te geven aan het dagelijks bestuur in Smallingerland. Een van de aanbevelingen uit het rapport van de verkenner was om te komen tot een zakencollege. De gemeenteraad heeft deze aanbeveling overgenomen.Nadat de gemeenteraad de profielschets voor de wethouders begin juni heeft vastgesteld, is een externe selectiecommissie begonnen met de werving en selectie.

In totaal hebben 81 personen hun belangstelling getoond voor de functie van wethouder in Smallingerland. Uiteindelijk zijn er 18 mensen uitgenodigd voor een gesprek met deselectie commissie. Hiervan worden nu vier kandidaten voorgedragen bij de gemeenteraad voor benoeming. De commissie heeft aangegeven dat de kandidaten ervaren en deskundig zijn en dat zij goed als team kunnen functioneren. Daarbij zijn ze intrinsiek gemotiveerd en voldoen aan de eisen van het profiel, ervaring, kennis en competenties.

Mevrouw Maria le Roy (66) was statenlid en gedeputeerde in de provincie Zeeland.Daarnaast is zij wethouder geweest in de gemeenten Sluis en Harlingen. De heer Felix van Beek (62), was tot voor kort raadsgriffier in Alkmaar. Daarvoor was hij o.a. raadsgriffier in Leeuwarden, wethouder in Boarnsterhim, Littenseradiel en Skarsterlân. De heer Robin Hartogh Heys van de Lier (63) is nu nog werkzaam als kwartiermaker gezamenlijke duurzaamheidsagenda voor culturele organisaties in de gemeente Arnhem. Daarvoor is hij o.a. werkzaam geweest als wethouder in Arnhem en Deventer. De heer Bert Westerink (62)is nu zelfstandig organisatieadviseur. Hij is in het verleden werkzaam geweest als wethouder in de gemeenten Groningen, Delfzijl, Woerden en Winsum.

Met de voordracht van vier nieuwe wethouders in Smallingerland is ook duidelijk geworden dat de nu nog zittende wethouders niet terugkeren in het zakencollege.

De gemeenteraad neemt op donderdag 2 juli a.s. een besluit over de voordracht van de kandidaat wethouders.