SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Voetbalclub, basisschool en gemeente vinden elkaar

Voetbalclub, basisschool en gemeente vinden elkaar

VV De Sweach en basisschool De Finne realiseren samen een nieuw onderkomen in Beetsterzwaag. Hierover zijn de voetbalvereniging, onderwijskoepel Comprix en de gemeente Opsterland het eens geworden. Het wordt een gezamenlijke accommodatie op een centrale plek, waar het hele dorp van profiteert. 

Het heeft tijd en energie gekost om te komen tot een gedragen plan, omdat er meerdere partijen betrokken zijn, ieder met hun belangen en financiële mogelijkheden. ,,De situatie was complex’’, beaamt wethouder Anko Postma. ,,Niettemin hebben we nu overeenstemming bereikt op hoofdlijnen en kan het nu naar de raad. Daar zijn we erg verheugd over. Het zegt iets over onderling vertrouwen en goede wil. Beetsterzwaag krijgt een voorziening waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.’

VV De Sweach is toe aan nieuwe huisvesting: een kantine en kleedruimten. Gelijktijdig is er in het dorp behoefte aan een nieuw Kindcentrum dat plaats gaat bieden aan basisschool De Finne en kinderopvang Kinderwoud. De gemeenteraad had het oefenveld van de voetbalclub aan de Vlaslaan, vlak naast dorpshuis en bibliotheek De Buorskip, eerder al aangewezen als voorkeurslocatie. De verwachting is dat de voorzieningen elkaar onderling versterken. 

Voetbalclub, basisschool en gemeente vinden elkaar | Smelne FM

Door ze samen onder een dak te brengen, worden bovendien kosten bespaard. De komende maanden wordt de financiële dekking verder uitgewerkt. De gemeenteraad en het bestuur van de voetbalvereniging krijgen het voorstel na de zomer voorgelegd, zodat ze het in september kunnen bespreken en tot besluitvorming kunnen overgaan. Ook voorzitter Wim Kunnen van VV De Sweach is tevreden met het resultaat. ,,Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de betrokken partijen hebben van meet af aan de intentie gehad om er uit te komen. Het is mooi dat we nu een sluitende begroting hebben. De verwezenlijking van een gezamenlijke accommodatie, die een toegevoegde waarde heeft voor het dorp en de inwoners, is hiermee heel dichtbij gekomen.’’