SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Wethouder Libbe de Vries overhandigt waterbidons aan leerlingen De Flecht

Wethouder Libbe de Vries overhandigt waterbidons aan leerlingen De Flecht

LIPPENHUIZEN - Op de eerste schooldag na de vakantie heeft wethouder Libbe de Vries waterbidons uitgereikt aan de leerlingen van OBS De Flecht in Lippenhuizen. OBS De Flecht heeft zich aangemeld als school die structureel overgaat op het stimuleren van water drinken op school. Inmiddels hebben acht scholen en negen kinderopvanglocaties zich aangemeld voor de waterbidons. Een mooi succes! 

Water Drinken 

Om opnieuw een impuls te geven aan het stimuleren van gezond gedrag, geeft gemeente Opsterland de peuter/kinderopvang en basisscholen in haar gemeente de mogelijkheid om aan de slag te gaan met water drinken. Vandaar dat de gemeente aan scholen en kinderopvang die echt overgaan op waterdrinken bidons uitreikt. Sûn Opsterlân Vanaf juni 2018 is de gemeente Opsterland een JOGG- gemeente, 

Wethouder Libbe de Vries overhandigt waterbidons aan leerlingen De Flecht | Smelne FM
Wethouder Libbe de Vries overhandigt waterbidons aan leerlingen De Flecht | Smelne FM

Sȗn Opsterlȃn 

JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. De kern van JOGG/ Sȗn Opsterlȃn is dat de gemeente gezamenlijk met diverse partijen, zoals scholen, peuter/kinderopvang en verenigingen, de omgeving zodanig wil inrichten dat gezond gedrag bij kinderen en jongeren gestimuleerd wordt. Uitgangspunt hierbij is de positieve insteek! Enige tijd geleden is de moestuinactie uitgezet, wat een enorm succes is geweest. Er zijn maar liefst 96 moestuintjes aangevraagd. We hopen dat de eerste plantjes al tevoorschijn komen. 

Wethouder Libbe de Vries: "In Nederland is bij 1 op de 7 jongeren sprake van overgewicht. Het gedrag van kinderen wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin zij zich bevinden. Als kinderen opgroeien in een omgeving waarin gezond gedrag, zoals het drinken van water, wordt gestimuleerd, dan heeft dit effect op de rest van het leven."