SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand

Wetterskip Fryslân begint deze week met het jaarlijkse onderzoek naar de visstand. Dit jaar worden eind juli, in september en in oktober zo’n tien wateren onderzocht. Waaronder de Kleine Wielen, de Leijen, Nannewiid, de Zwette en een aantal vaarten en kanalen. Wetterskip kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Daarnaast onderzoekt het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. 

Het onderzoek geeft Wetterskip inzicht in de waterkwaliteit. Hiermee kan het waterschap de kwaliteit van het Friese water nog verder verbeteren. Eerder werd dit onderzoek eens in de drie jaar gehouden, met ingang van 2019 gebeurt dat dus jaarlijks. 

Wetterskip verbetert de waterkwaliteit met onder andere de volgende maatregelen:

  • de aanleg van natuurvriendelijk oevers
  • het verbeteren van de rioolwaterzuiveringen
  • samen met de landbouwsector maatregelen ontwikkelen om uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen (bijvoorbeeld project Schoon Erf, Schoon Water)
  • het visvriendelijk maken van stuwen, sluizen en gemalen 

Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand | Smelne FM

Met het onderzoek naar de visstand, kan het waterschap ook de effecten van de genomen maatregelen nagaan. Teruggezet Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. De vissen worden weer teruggezet in het water.

FOTO-ONDERSCHRIFT: Beroepsvisser Klaas Bouma en Jaap Hiemstra, exotenbestrijder van Wetterskip Fryslân, tellen de vissen die ze net hebben gevangen. Bart Niemeijer, van adviesbureau ATKB, voert het in. Hier worden vissen geteld bij de Hallumerhoekster Feart.