SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Wijnjewoude geselecteerd als proeftuin voor aardgasvrij wonen

Wijnjewoude geselecteerd als proeftuin voor aardgasvrij wonen

img

Wijnjewoude 27-10-2020 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Wijnjewoude geselecteerd als 'proeftuin' voor aardgasvrij wonen. Dit gebeurt als onderdeel van een speciaal interbestuurlijk programma om kennis hierover te ontwikkelen en te delen. Met deze bijdrage van het Rijk wordt een belangrijke stap gezet in de doelstellingen om woningen in Wijnjewoude te isoleren en met groen gas het huidige aardgas te vervangen. Dorpscoöperatie WEN gaat een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van het plan.

Iedereen doet mee!

Gemeente Opsterland heeft dit voorjaar bij het Rijk een aanvraag in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken ingediend. Hierin is een bijdrage gevraagd van circa vier miljoen om in Wijnjewoude alle woningen en gebouwen aardgasvrij te maken door de inzet van groen gas en om daarnaast in te zetten op energiebesparing. Wethouder Rob Jonkman van gemeente Opsterland: ‘Wijnjewoude is een geweldig voorbeeld voor andere dorpen in onze gemeente, in Friesland en zelfs in heel Nederland. Met het ontvangen van deze Rijksbijdrage kunnen we samen met de inwoners van Wijnjewoude een grote stap zetten richting een energieneutraal Wijnjewoude. We hebben vertrouwen in WEN als uitvoerder van het plan.’


WEN, uitvoerder van het plan

Wijnjewoude is al geruime tijd bezig met het realiseren van duurzame initiatieven. Actieve dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (WEN) opgericht. WEN streeft ernaar om in 2025 een energieneutraal dorp te zijn. In de aanvraag is ingezet om de mest van boeren uit de directe omgeving te vergisten tot groengas. Dit groengas kan dienen als vervanger voor aardgas. Daarnaast wil WEN het gasverbruik van de huishoudens in Wijnjewoude fors verlagen. Het idee is om dit te bereiken door te isoleren, de inzet van warmtepompen en door ander energiegedrag. Pieter de Kroon (voorzitter WEN): “Wat een fantastisch bericht. Dit helpt  de inwoners van Wijnjewoude om de  plannen voor verduurzaming van hun eigen woning te realiseren. Dat kan gaan om verdere isolatie, aanschaf van andere duurzame verwarmingssystemen of misschien toch de accu om de zelf opgewekte stroom te gebruiken, als de zon niet schijnt. WEN wil het samen met de gemeente zo regelen, dat de plannen van de bewoners ondersteund worden. Zo halen we ons doel van een  energie neutraal Wijnjewoude in 2025.  Groengas is daarbij onontbeerlijk. WEN wil zich er voor inzetten, dat de inwoners van Wijnjewoude een korting op hun gasprijs krijgen, als ze groen gas gaan gebruiken. Zo profiteren de inwoners van het dorp mee van de lokale groengas productie. We zijn heel blij met de inzet van de gemeente, zij hebben ervoor gezorgd, dat de subsidie binnen gehaald is. Dank daarvoor.

Achtergrond

Het kabinet heeft in 2019 alle gemeenten uitgenodigd een voorstel in te dienen voor de tweede ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken. De komende jaren wil het kabinet ongeveer honderd wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met 27 proeftuinen om kennis en ervaring op te doen met een gebiedsgerichte aanpak. De nieuwe proeftuinen, waaronder Wijnjewoude, dienen als voorbeeld hoe samen met inwoners, bedrijven, netwerkbeheerders en andere stakeholders een bestaande woonwijk succesvol van het aardgas kan worden afgehaald.