SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Zomerspelweek Sparjebird voor de vijftigste keer

Zomerspelweek Sparjebird voor de vijftigste keer

Feest! Dat is dit jaar het thema van de Zomerspelweek voor de kinderen van Jubbega, Hoornsterzwaag en Hemrik. Het vierdaagse spelletjesevenement in het bos van Sparjebird bij Hemrik bestaat namelijk vijftig jaar. Vrijwilligers Jantje van den Bosch en Michiel de Wolff uit Jubbega verkneukelen zich al in de voorbereiding: “Wy ha der sin oan, krekt as de bern.”

Speciaal voor het jubileum komt een professor uit Amerika over. De professor wil de Zomerspelweek aangrijpen om zijn tijdmachine uit te testen: een hels apparaat vol lichtflitsen, herrie en rookpluimen. De tijdmachine stelt durfals in staat terug te reizen naar hoogtepunten uit eerdere edities van de Zomerspelweek. Met een beetje geluk belanden tijdreizigers zo in het paleis van de koningin, maar het kan ook zomaar gebeuren dat ze terechtkomen in de grot bij de draak. De afstellingen van de tijdmachine werken namelijk nog niet naar behoren, maar dat vindt de professor juist de uitdaging.

Fantasie prikkelen

Het idee voor de tijdmachine komt uit de koker van Michiel, net als Jantje een van de begeleiders. Als een soort spreekstalmeester zal hij iedere morgen de kinderen ontvangen en meenemen in een nieuwe episode van het tijdreisverhaal. De andere begeleiders spelen, verkleed en al, hun rol mee. “Wy begjinne eltse dei mei in toanielstikje om de fantasy fan de bern te prikkeljen. En dêrnei giet it los.” De kinderen vinden het prachtig, de vrijwilligers beleven zelf ook de nodige lol aan het theater. “Eins ferskille wy net in soad fan de bern”, lacht Jantje.

Jantje draait dit jaar voor de vierentwintigste keer mee. “Ik soargje derfoar dat de bern sa no en dan te drinken en wat lekkers krije.” Voor Michiel is deze jubileumeditie de zevende Zomerspelweek als vrijwilliger. Als jeugdige deelnemer heeft Jantje hem nog achter de broek gezeten, nadat hij een kwajongensstreek had uitgehaald door het kraantje van de ketel met limonade open te zetten. “De ranja rûn foar myn fuotten troch it gers.” Eenmaal de basisschoolleeftijd voorbij sloot Michiel zich aan bij de juniorcrew van de organisatie. Onder toeziend oog van de ouderen groeien de juniors zo in hun rol van toekomstig begeleider. Een goede manier om het aantal op peil te houden, zegt Michiel. “As bern ha ik altyd in soad wille belibbe oan de Zomerspelweek. En no wer as frijwilliger.”

Grote stormbaan

Er valt elke editie wel weer wat nieuws te beleven tijdens de Zomerspelweek, dit jaar van 19 tot en met 22 augustus. Behalve de tijdmachine staat de circa 120 deelnemers tussen 6 en 12 jaar ditmaal een grote stormbaan te wachten. Maar goed beschouwd veranderen de extra attracties niets wezenlijks aan de succesformule die al vijftig jaar werkt: hutten bouwen, spelletjes doen, toneelstukjes bedenken, samen liedjes zingen. “De bern kieze sels wat se dy dei leuk fine om te dwaan. Wy soargje foar de gesellige sfear deromhinne”, aldus Jantje. Met als afsluiter op de bonte donderdagavond het stapellied dat gaandeweg de week aan coupletten heeft gewonnen: ‘En van je hela, hela, hela holala.’ Ouders meezingen graag.

bron: Sa!

auteur: Wim Bras