SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Zorgbelang Fryslân start onderzoek corona-ervaringen van ouderen en mensen met een chronische aandoening

Zorgbelang Fryslân start onderzoek corona-ervaringen van ouderen en mensen met een chronische aandoening

Ouderen en mensen met een chronische aandoening kunnen hun ervaringsverhalen over corona kwijt bij Zorgbelang Fryslân. Onder de vlag ‘Patiënten spreken zich uit’ is Zorgbelang Fryslân een onderzoek gestart naar de ervaringen van kwetsbare mensen tijdens de coronaperiode. Met de resultaten worden concrete voorstellen voor zorgbeleid en aanpak geformuleerd voor tijdens een pandemie. Zorgbelang trekt hierin samen op met beleidsmakers, bestuurders van zorginstellingen, cliëntenraden en patiëntenverenigingen.
Het onderzoeksteam gaat tientallen mensen interviewen. Maar mensen kunnen ook meedoen door hun verhaal (anoniem) te vertellen via de website van Zorgbelang Fryslan. Dat laatste is een relatief nieuwe methode. Esther de Vrij: “Om goed beleid te kunnen maken heb je de verhalen van patiënten nodig, concrete ervaringen. Daarom zetten we in op kwalitatief onderzoek. Met deze methode verwachten we in een korte periode veel ervaringen op te kunnen halen.”

Deelnemers kunnen hun verhaal anoniem en in eigen woorden vertellen via www.zorgbelang-fryslan.nl Het kan gaan over de impact van coronaregels op het dagelijkse leven, gevoelens van sociaal isolement, onzekerheid over het wel of niet doorgaan van reguliere zorg. Ga je in geval van een besmetting naar een IC of kies je ervoor om thuis te sterven? Esther de Vrij: “De mensen die het hardst geraakt zijn hebben het flink voor hun kiezen gekregen. Het is belangrijk dat deze mensen gehoord worden en zich gehoord voelen.”

Dat kan gaan om zowel positieve als negatieve ervaringen. Esther de Vrij: “Doel is om ervan te leren, dat kan juist ook van positieve ervaringen. De verhalen worden geanalyseerd door een onderzoeksteam onder leiding van emeritus hoogleraar public health en gezondheidseconoom Guus Schrijvers. De conclusies leiden tot beleidsvoorstellen en aanpassingen in zorgaanpak tijdens een pandemie. Esther de Vrij: “We trekken daarin samen op met beleidsmakers, cliëntenraden en patiëntenverenigingen.”

Patiënten spreken zich uit is de opmaat voor een provinciaal Zorgplatform waarbinnen diverse groepen burgers en patiënten, als het moet op korte termijn, geraadpleegd kunnen worden over thema’s die de zorg en het zorgbeleid raken. Esther de Vrij: “Inzet is om een methode te ontwikkelen waarmee patiënten structureel invloed uit kunnen oefenen op zorgbeleid. Niet alleen achteraf, maar ook voorafgaand en na beleidsontwikkelingen.”
Zorgbelang Fryslân start onderzoek corona-ervaringen van ouderen en mensen met een chronische aandoening | Smelne FM