SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Zorgen bij GroenLinks en PvdA over gevolgen hoge energielasten voor inwoners van Smallingerland

Zorgen bij GroenLinks en PvdA over gevolgen hoge energielasten voor inwoners van Smallingerland

Zorgen bij GroenLinks en PvdA over gevolgen hoge energielasten voor Smallingerland | Smelne FM

Steeds meer burgers krijgen te maken met de stijgende energieprijzen. Dit kan leiden tot een forse verhoging van de maandelijkse energielasten. Smallingerland is in Friesland een gemeente waar de energiearmoede hoog is. Dit wil zeggen dat er in verhouding veel mensen wonen in slecht geïsoleerde woningen. 

Daarnaast kent Smallingerland relatief een grote groep inwoners met een laag inkomen. Dit zou er toe kunnen leiden dat er huishoudens zijn die hun woning niet meer warm kunnen houden.

De fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid in deze gemeente maken zich hierover zorgen. Daarom vragen ze in de raadsvergadering van 12 oktober aan het College van B&W of zij zicht hebben op de grootte van de groep die in de problemen komt door de forse stijging van de energiekosten. Verder willen ze weten op welke wijze de gemeente huishoudens die in de problemen komen kan ondersteunen.

Voor de fracties van GroenLinks en PvdA is het onacceptabel dat huishoudens door de hoge energieprijzen deze winter in de kou zouden komen te zitten.

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website en natuurlijk op de radio.