SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal

Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal

Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeentenHeerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, deprovincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’.

De ambitie: een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap. Investeren inde mienskip en het landschap zorgt voor toekomstkracht. De regio investeert in de periode2020-2023 tussen de € 50 en € 80 miljoen en vraagt een rijksbijdrage van € 25 miljoen. Debrede welvaart en leefbaarheid in Zuidoost Friesland staan onder druk vanwegeontwikkelingen als krimp, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie. Partnerschapmet het Rijk maakt extra en innovatieve maatregelen mogelijk en geeft een positieve impulsaan het perspectief voor de regio. In het voorjaar van 2020 maakt het Rijk bekend welkevoorstellen een uitnodiging ontvangen om deze samen verder uit te werken naar eendaadwerkelijke Regio Deal.