SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ
TIJN | Smelne FM

TIJN

De naam "tiJn", staat voor "troost in Jezus naam" en is het programma van Harriëtte Geertsma. 

Harriëtte draait veel muziek van eigentijdse gospel, pop, rock, hard rock, opwekkings en worship muziek van christelijke artiesten.

TIJN | Smelne FM

Naast muziek is er ook tijd voor interessante interviews, gedichten, de weektekst, leuke tips voor films, muziek, literatuur of wandelroutes en het item "een plaat met een verhaal", waarbij jij mag vertellen wat deze plaat voor jouw zo speciaal maakt. Kortom; een christelijk bemoedigingsprogramma voor iedereen. Ook als je gewoon lekker wil relaxen met eigentijdse christelijk muziek!

Elke zondagmiddag Live van 15.00 - 16.00 uur

Playlist 31-05-2020

Mocht je niet zo houden van Opwekking, ben je er niet voor in de stemming, zoek jij je troost bij God met eigentijds christelijke muziek... Wil je liever naar eigentijds Christelijke Muziek luisteren en even hiervan genieten? Ik heb iets voor je klaar gezet, zodat ook jij alsnog kunt genieten van eigentijds Christelijke muziek op SmelneFM bij tiJn- troost in Jezus naam! Namelijk NonStop Christian Music, speciaal voor jou, omdat je van onschatbare waarde bent! 

Elke zondagmiddag van 15.00 - 16.00 uur. Ether 106.5FM, kabel 96.1MHZ, internet www.smelnefm.nl


Weektekst:'De Heilige Geest komt' (vanuit de BasisBijbel)

Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.~Handelingen 2:1-4~


Houd vol, blijf gezond, doe je best dan doet God de rest!

Be Blessed!

Reacties of opmerkingen? Heeft u muziek, wilt u eens een keer optreden bij SmelneFM in het programma tiJn - troost in Jezus naam? (als dit weer toegelaten word en kan) Heeft u voor mij een mooie Bemoediging/ overdenking wat past bij tiJn en hebt u Theologie gestudeerd? Spots voor een goed doel? Wilt u conctact opnemen met mij Harriëtte Geertsma, u kunt dit mailen naar: [email protected] Mijn hartelijke dank!

Maandag 01 juni 2020 - Tweede Pinksterdag:

09.00 - 12.00 uur: Extra uitzending "Kerktijd op 2e Pinksterdag"

Een programma samengesteld door: Harriëtte Geertsma en Anton Stienstra met veel muziek voor jong en oud met tot 10.30 uur meer christelijke gewijde muziek en na 10.30 uur meer eigentijdse christelijke muziek. Dit alles afgewisseld met aandacht voor activiteiten (digitaal) die plaatsvinden, gedichten, betekenis van Pinksteren, bemoediging, overdenking, weektekst en live muziek van artiesten die de afgelopen jaren 2017 - 2019 optraden tijdens de Pinksterconferentie 'Opwekking' in Biddinghuizen!

De online pinksterconferentie kun je dit hele weekend live volgen via: Digitale Pinksterconferentie 2020 - Evangelische Omroep / Live stream Pinksterconferentie Opwekking - YouTube

Playlist: Kerktijd op 2e Pinksterdag - 09.00 tot 12.00 uur op Smelne FM:

09.00 uur: NOS Nieuws / Openingstune: Zondag / Klokken / Opwekking Instrumentaal

01. Welkom door Anton Stienstra

02. Ere zij aan God de Vader - Koor- en samenzang vanuit de St.Laurenskerk te Alkmaar

03. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen - Samenzang vanuit de Bethelkerk te Waddinxveen

04. Roept uit aan alle stranden - Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

05. Gedicht

         De ware Geest des Heren                                                                                                                                                                                  doorzoekt en kent ons hart.                                                                                                                                                                              Ziet hoe wij Hem beminnen                                                                                                                                                                            voor eigen eer of roem?                                                                                                                                                                                        Laten wij ons bezinnen,                                                                                                                                                                                        't is om Zijn Geest te doen.               

         Hem is de roem en glorie                                                                                                                                                                                    de Geest die leven doet.                                                                                                                                                                                      Voor Hem al de victorie                                                                                                                                                                                        Hij geeft ons overvloed.                                                                                                                                                                                      Zijn liefde niet te stelpen                                                                                                                                                                                    vergeeft ons telkens weer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Als wij Hem daarom vragen                                                                                                                                                                            wij hebben zo'n verdriet.                                                                                                                                                                                    Willen U graag behagen                                                                                                                                                                                      doet U 't kwade te niet.                                                                                                                                                                                        Wilt U barmhartig wezen                                                                                                                                                                                  en zo ons hart genezen.               

         Dan kunnen wij gaan zingen                                                                                                                                                                            en willen U beminnen.                                                                                                                                                                                          Uw Geest kwam over ons                                                                                                                                                                                  en zingen Halleluja.                                                                                                                                                                                                  Van U komt de victorie                                                                                                                                                                                          de roem en alle glorie.                          

         Petra Groeneveld

06. U zij de glorie - Samenzang vanuit de Grote Kerk te Apeldoorn

07. Gedicht

         O Heer, hoe kon U ons verlaten,                                                                                                                                                                  we bleven achter met zo vele vragen.                                                                                                                                                      We liepen eenzaam door Jeruzalems straten,                                                                                                                                we koesterden voorbije veertig dagen.                                                                                                                                                  U had het graf zo machtig overwonnen,                                                                                                                                                zo glorieus als koning opgestaan.                                                                                                                                                                De nieuwe tijd was nu begonnen,                                                                                                                                                              een nieuwe weg om door te gaan.

         U triomfeerde koninklijk als Heer.                                                                                                                                                            U leerde dat de schriften zijn vervuld.                                                                                                                                                    U zocht ons op bij 't grote meer                                                                                                                                                                    en hebt de nieuwe tijd aan ons onthuld.                                                                                                                                                Maar nu zijn wij alleen gebleven.                                                                                                                                                                Een wolk nam U naar Vaders troon.                                                                                                                                                          Hoe konden wij nog verder leven,                                                                                                                                                              wij leefden met een lege ondertoon.

        Wij bleven eenzaam naar de hemel staren.                                                                                                                                       Wij zagen, maar we bleven zo alleen.                                                                                                                                                       Was dit nog door Gods Woord ons te verklaren,                                                                                                                           en werkt U door ons onvermogen heen?                                                                                                                                               Vooruitzicht van gemis gaf ons verdriet.                                                                                                                                             'O Heer, hoe kunnen wij nog verder,                                                                                                                                                          begrijpt U onze eenzaamheid dan niet,                                                                                                                                                  U bent toch onze Heer en herder?'

        Gods boodschap kwam voor wie nog bleven,                                                                                                                                   de engelen brachten stil de vreugde aan.                                                                                                                                             De Heiland zelf zal u een trooster geven                                                                                                                                             en met Zijn Geest zal ieder het verstaan.                                                                                                                                             Het oogstfeest bracht de goede woorden.                                                                                                                                         het vuur brandde voor wie erin gelooft.                                                                                                                                               En tongen spraken voor wie er hoorden,                                                                                                                                               een laaiend vuur dat niet meer wordt gedoofd.

       Gods liet ons niet als wezen achter.                                                                                                                                                          De volheid van Zijn lijden bracht een keer.                                                                                                                                        Zijn Geest kwam tot ons als wachter,                                                                                                                                                      een blijde boodschap van de opgestane Heer.                                                                                                                                In alle talen moesten wij van hem getuigen.                                                                                                                                      In Jezus is het grote werk volbracht.                                                                                                                                                        Dat iedereen voor hem zich neer zal buigen.                                                                                                                                    Gelooft in hem, het grote oogstfeest wacht.

       Beijersbergen-Groot, Diny

08. Jezus zal heersen waar de zon - Samen in de naam van Jezus - Samenzangmedley vanuit               de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda

09. "Our Great God And King" - Gospelkoor Joy for People, Dokkum

10. "Glory to God almighty" - Gospelkoor The Lighting Stars, Ureterp

11. Activiteitenagenda

12. "Feel the Spirit" - Lord's Moor Singers, Heerenveen

13. "Beloofd is beloofd" - Gospelkoor 'SIGNALEN', Sneek

14. "Mijn Heer is liefde" - The Candlelights, Nij Beets

15. "De kracht van Uw liefde" - Zanggroep RESIN, Hooghalen

16. Wat is Pinksteren - Ds .O. Bottenbley

17. "Oh, happy day" - Gospelband Dedication

18. "Groot is Uw naam" / " 'k Zal van de deugd der milde" / "Geprezen zij de Heer" - Koor- en              samenzangmedley vanuit de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda

19. Overdenking door Ds.Jacob Folkerts - Opwekking

20. Jezus gaat heden voorbij - Klaas & Riek Post en het christelijk mannenkoor Meppel 

21. Vooruitblik 2e gedeelte

22. "Daar zijn geen grenzen" - Joke Buis & band

23. "Er is een Heer" - Arjan & Edith Post, trompet - André van Vliet, orgel

24. "Give me oil in my lamp" - Arjan Huizer, orgel/piano

25. Goodmorning - Mandisa

26. Goedemorgen & Welkom door Harriëtte Geertsma

27. Opwekking 724 - Vandaag is de dag

28. Aankomst Opwekking 2018, door Eunice Nahuis

29. Vandaag - Kinga Bán (Live Opwekking 2018)

30. Heer, U bent mijn leven - Nathalie Booij (Live Opwekking 2018)

31. Jezus Overwinnaar - Reyer (Live Opwekking 2019)

32. Je draagt het niet alleen - Matthijn Buwalda (Live Opwekking 2018)

33. Overdenking deel 1 - Heilige Geest (Pinksteren Opwekking 2016) Kees Kraayenoord

34. Welkom thuis - Heartbeat Worship (Live Opwekking 2018)

35. Overdenking deel 2 - Heilige Geest (Pinksteren Opwekking 2016) Kees Kraayenoord

36. Forbidden Fruit - The Bowery

37. Overdenking deel 3 - Heilige Geest (Pinksteren Opwekking 2016) Kees Kraayenoord

38. Vandaag bij ons - LEV Worship

39. Weektekst: Handelingen 2 : 1 - 4 vanuit de BasisBijbel

          'De Heilige Geest komt'

          Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een               stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat             vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige                       Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest                   hun gaf.

40.  Wacht op de Heer - The Psalm Project (Live Opwekking 2017)

41. Afsluiting programma

42. Vol ontzag - Christiaan Verwoerd

12.00 uur: NOS Nieuws 

12.00 - 19.00 uur: Het Geluid van Smallingerland

19.00 - 20.00 uur: Nonstop Country

20.00 - 22.00 uur: New Country met Bauke van der Vliet

22.00 - 00.00 uur: Smelne Lovesongs