SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

Kerktijd

Van 9 tot 11 uur is het tijd voor het programma “Kerktijd”, waarin een opname of een rechtstreekse uitzending van een kerkdienst wordt uitgezonden.

Elk jaar is er rond Hemelvaartsdag een rechtstreekse uitzending vanaf het Strandheem festival bij Opende, en verder zijn er tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren extra uitzendingen van kerkdiensten.

Kerkdienstuitzendingen Smelne FM:

20 september 2020:

Kerk: Christelijk Gereformeerde Kerk "Eben-Haëzer", Houtlaan 27a te Drachten

Aanvang dienst: 09.15 uur

Voorganger: Ds.R.van de Kamp, Hoogeveen

Deze dienst is ook live te volgen via YouTube:

CGK Drachten Morgen dienst 20-09 - YouTube

Voor meer info over CGK "Eben-Haëzer", Drachten ? Ga naar: Christelijke Gereformeerde Kerk Drachten - CGK Drachten

Liturgie dienst CGK "Eben-Haëzer", Drachten - Zondag 20 september 2020, 09.15 uur:

Mededelingen van de kerkenraad 

Zingen als psalm van de opgang : 105.1.2.3 (Liedboek voor de kerken) 

Stil gebed 

Groet en bemoediging 

Zingen als psalm op de drempel : 25.3 (oude ber.)_ 

De Tien Woorden 

Zingen : ps. 25.6 (oude ber.) 

Gebed om de opening van de Schriften 

Lezing O.T. : Genesis 23 (Herz. St. Vert.) 

Lezing N.T. : Hebreeën 11.8-16 (Herz. St. vert.) 

Zingen : ps., 119. 7.22 (Liedboek voor de kerken) 

Verkondiging 

Zingen : gez. 291.2 (Liedboek voor de kerken) 

Gebeden – voorbeden 

Zingen : gez. 459.1.6.7.8 (liedboek voor de kerken) 

Tijdens voorspel vindt de inzameling plaats 

Geloofsbelijdenis 

Zingen : gez. 255.1 (liedboek voor de kerken) 

Zegen

Wilt u een afspraak maken voor een (live) uitzending van uw kerk/gemeente via Smelne FM? Of heeft u andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar: kerktijd@smelnefm.nl Kijk ook op onze Facebook pagina: Kerktijd Smelne FM - Startpagina