SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

Kerktijd

Van 9 tot 11 uur is het tijd voor het programma “Kerktijd”, waarin een opname of een rechtstreekse uitzending van een kerkdienst wordt uitgezonden.

Elk jaar is er rond Hemelvaartsdag een rechtstreekse uitzending vanaf het Strandheem festival bij Opende, en verder zijn er tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren extra uitzendingen van kerkdiensten.

Uitzendingen Kerkdiensten op Smelne FM

September 2019:

15-9: 

Kerk: Hervormde gemeente Duurswoude/Wijnjewoude, Tsjerkereed 2, Wijnjewoude

Voorganger: Ds.M.van Heijningen

Aanvang dienst: 09.30uur (LIVE)


22-9: 

Rooms Katholieke Kerk (Parochie Heilige Clara van Assisi), Pier Panderstraat 1, Drachten Voorganger: Pastor M. Damsté Aanvang uitzending dienst: 09.30uur (Dienst van 15 september)


29-9: 

De Gereformeerde Kerk, Kommisjewei 25, Opeinde Voorganger: Ds.E.Heres

Aanvang dienst: 09.30uur (LIVE)


Oktober 2019

06-10:

PKN Kerk te Drachtstercompagnie, Smidswei 3, Drachtstercompagnie

Bijzonderheden: Israëlzondag Voorganger: Ds.J.de Kok, Wilsum

Aanvang dienst: 09.30uur (LIVE)


13-10: 

Vrije Baptistengemeente "Bethel", de Bolder 75, Drachten

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds.J.Folkerts

Aanvang dienst: 09.00uur (LIVE)


20-10: 

De Gereformeerde Kerk, Kommisjewei 25, Opeinde

Voorganger: nnb

Aanvang dienst: 09.30uur (LIVE)


27-10: 

Hervormde gemeente Duurswoude/Wijnjewoude, Tsjerkereed 2, Wijnjewoude

Voorganger: Ds.M.van Heijningen

Aanvang dienst: 09.30uur (LIVE)