SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

Kerktijd

Van 9 tot 11 uur is het tijd voor het programma “Kerktijd”, waarin een opname of een rechtstreekse uitzending van een kerkdienst wordt uitgezonden.

Elk jaar is er rond Hemelvaartsdag een rechtstreekse uitzending vanaf het Strandheem festival bij Opende, en verder zijn er tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren extra uitzendingen van kerkdiensten.


Kerkdienstuitzendingen Smelne FM:

Zondag 29 maart 2020

In verband met de coronavirus zijn er heel veel kerkdiensten en kerkelijke activiteiten afgelast!

Na het nieuws van 9.00 uur kun je tot 9.15 uur luisteren naar christelijke gewijde muziek.

Om 09.15 uur een kerkdienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk "Eben-Haëzer", aan de Houtlaan 27a in Drachten. Voorganger in deze dienst is: Ds. D.J. Steensma uit Veenwouden. Bijzonderheden: Voorbereiding Heilig Avondmaal. 

Liturgie voor de ochtenddienst:

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Psalm 71: 2 en 13 NB

2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, waarin ik nacht en dag mij veilig bergen mag. Mijn Rots, bij U is niets te duchten, Gij hebt in al mijn noden redding en heil geboden.

13 Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,geef dat ik dag aan daguw troost ervaren mag.Dan zal ik vrolijk musiceren,uw trouw, uw zegeningen,o Heilige, bezingen.

Lezing van de wet

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 90 HSV

Psalm 90: 1 oude berijming

Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

Schriftlezing Mar. 14, 32-42 HSV

Jezus zei: 'Mijn ziel is zeer bedroefd' (Mar.14,34a).

Preek

Gezang 182

1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Dankgebed en voorbeden

Apostolische geloofsbelijdenis

Gezang 427

1 Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de_uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

Zegen 

Na de kerkdienstuitzending kun je tot het nieuws van 11.00 uur nog luisteren naar christelijke gewijde muziek.


Techniek studio: Robin Brinkman


Mayaan Yeshua Drachten - zaterdag 28 maart 2020:

Overdenking over de parsje Wajikra op Sjabbat 28 maart 2020 - YouTube

Live kerkdiensten zondag 22 maart:

Coronavirus - CGK Drachten (Christelijke Gereformeerde Kerk "Eben-Haëzer", Drachten) Aanvang: 9.15 uur > Eben Haëzer 29/3 Ochtend - YouTube

Middagdienst vervalt!

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken?queryString=Drachten&orderBy=plaats (PKN Kerken Drachten) Aanvang: 9.30 uur


Kerkdiensten | Hervormde Gemeente Wijnjewoude (Hervormde Gemeente Wijnjewoude-Duurswoude) - 

Weinterp, Aanvang: 9.30 uur Voorganger: Prof. Dr. E. van 't Slot, Zwolle

 en Weinterp, Aanvang: 13.45 uur Voorganger: Ds. M. Krooneman, Noordhorn 


Kerkfoon | PKN Drachten (Hervormde Kapelgemeente Drachten) Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: Ds.F.Pierik, 't Harde


Homepagina Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten (Vrije Baptistengemeente "Bethel", Drachten) (Online dienst) Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. J.FolkertsEmail reacties: kerktijd@smelnefm.nl

Facebook Kerktijd > Kerktijd Smelne FM - Startpagina